Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsola nomas tiesības, nekustamos īpašumus un kustamo mantu 30.07.2020. plkst. 08.26

Dundagas novada pašvaldība 2020. gada 14. augustā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstiskā izsolē pārdod nekustamos īpašumus:

 

 1. «Baltā skola» dzīvoklis 3, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0528, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām un virtuves, kopējā platība 55,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 559/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1520,00 eiro, nodrošinājums – 152,00eiro, otrā izsole plkst. 13.10, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 2. «Baltā skola» dzīvoklis 4, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0526, dzīvokļa īpašums sastāv no četrām telpu grupām – divām istabām, virtuves un pieliekamā, kopējā platība 63,5 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 635/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1360,00 eiro, nodrošinājums – 136,00eiro, otrā izsole plkst. 13.20, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 3. «Baltā skola» dzīvoklis 11, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0525, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām, pieliekamā un virtuves, kopējā platība 60,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 609/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1280,00 eiro, nodrošinājums – 128,00eiro, otrā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 4. «Dārza iela 4», kadastra numurs 8850 020 0274, sastāv no 0,8597 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0274, atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 50 m attālumā no Pāces upes  un 1,3 km attālumā no Dundagas centra nosacītā cena – 2800,00 eiro, nodrošinājums – 280,00 eiro; astotā izsole plkst. 13.40; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 5. «Jauntūļi», kadastra nr. 8850 024 0010, platība – 0,1447 ha zemes gabala un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novadā,  nosacītā cena – 4905,00 eiro, nodrošinājums – 490,00 eiro, otrā izsole plkst. 13.50, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 6. «Liepu iela 5», kadastra nr. 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha, sākumcena – 2540,00 eiro, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novadā ,nodrošinājums – 254,00 eiro, otrā izsole plkst. 14.00,  pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 7. «Pāces iela 2A»,  Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 020 0525, kadastra apzīmējums 8850 020 0487, platība – 0,2761 ha; nosacītā cena – 2400,00 eiro, nodrošinājums – 240,00 eiro; otrā izsole plkst. 14.10; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 8. īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8016, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, aptuvenā platība 0,51 ha liela zemes vienības nomas tiesību otrā izsole plkst. 14.20. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 200,00 eiro gadā bez PVN 21 %;
 9. īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8017, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, aptuvenā platība 0,34 ha liela zemes vienības nomas tiesību otrā izsole plkst. 14.30. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 136,00 eiro gadā bez PVN 21 %.
 10. «Skolotāju māja 2, dzīvoklis Nr. 15», atrodas Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, ar kadastra numuru 8862 900 0285, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 714/9539 domājamās daļas no būves un zemes. Dzīvokļa īpašums sastāv no deviņām telpu grupām – gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, tualetes, vannas istabas, virtuves un sienas skapja ar dzīvokļa kopējo platību 71,4 m2.  Nosacītā cena – 5840,00 eiro, nodrošinājums – 584,00eiro, septītā izsole plkst. 14.40, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;

 

pārdod  mutiskā izsolē nekustamos īpašumus:

 

 1.  «Skolotāju māja 2, dzīvoklis Nr.18», atrodas Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, ar kadastra numuru 8862 900 0288, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 706/9539 domājamās daļas no būves un zemes. Dzīvokļa īpašums sastāv no deviņām telpu grupām – gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, tualetes, vannas istabas, virtuves un siena skapja, kopējā platība ir 70,60 m2. Nosacītā cena – 7290,00 eiro, nodrošinājums – 729,00eiro, izsoles solis 100,00eiro, otrā izsole plkst. 14.50, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 2. «Vectūļi - 4», dzīvoklis, kadastra numurs 8850 900 0509, kas sastāv no vienas istabas 19 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošā 190/2419 domājamās daļas no būves un zemes, atrodas Sabdagās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 3,4 km attālumā no Dundagas centra. Nosacītā cena – 200,00 eiro, nodrošinājums – 20,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro, septītā izsole plkst. 15.10,  pirkuma maksa jāsamaksā līdz pirkuma līguma parakstīšanai.
 3. «Vectūļi -5», dzīvoklis, kadastra numurs 8850 900 0508 un pie dzīvokļa piederošā 609/2419 domājamā daļa no būves un zemes, kas sastāv no piecām telpu grupām – virtuves, divām istabām, pieliekamā un gaiteņa, kopējā platība ir 60,9 m2, tas atrodas Sabdagās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 3,4 km attālumā no Dundagas centra. Nosacītā cena – 1046,00 eiro, nodrošinājums – 104,60eiro, izsoles solis 50,00eiro, otrā izsole plkst. 15.25,  pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.

 

un kustamu mantu:

 

traktora piekabe 2PTS 4, reģistrācijas numurs P1472LK, rūpnīcas numurs 22*21944, izlaiduma gads 1979. gads,  pilna masa – 5800 kg, reģistrācijas apliecība Nr. A418966. Nav tehniskā apskate. Nosacītā cena – 200,00 eiro, nodrošinājums –20,00 eiro, izsoles solis 40,00eiro, pirmā izsole plkst. 15.45, pirkuma maksa jāsamaksā līdz pirkuma līguma parakstīšanai.»

 

Izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 14.08.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

 

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (darba dienās no 9:00 līdz 15:00).. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237849.

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Pievienotie faili
01. Baltā skola dzīvoklis 3
02. Baltā skola dzīvoklis 4
03. Baltā skola dzīvoklis 11
04. Dārza iela 4
05. Jauntūļi
06. Liepu iela 5
07. Pāces iela 2A
08. Saules iela 16 (8016) 0,51 ha
09. Saules iela 16 (8017) 0,2761 ha
10. Skolotāju māja 2 dzīvoklis 15
11. Skolotāju māja 2 dzīvoklis 18
12. Vectūļi 4. dzīvoklis
13. Vectūļi 5. dzīvoklis
14. traktora piekabe 2PTS 4
Atslēgvārdi
izsole
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com