Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsludina atklātu konkursu uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu 26.11.2021. plkst. 13.03

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu (profesiju klasifikācijas kods 1112 36).

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu cilvēku, kurš vēlas un spēj nodrošināt Dundagas pagasta pārvaldes darbību un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, ko paredz normatīvie akti. Ja esat gatavs šim izaicinājumam, spējat ģenerēt savas idejas pagasta pārvaldes darbības pilnveidošanai, racionāli izvērtēt iedzīvotāju priekšlikumus un uzņemties atbildību – gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

  • augstākā izglītība;
  • nepārtraukta pieredze valsts pārvaldes vai privātās institūcijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā ilgāka par 2 gadiem, ar padoto skaitu ne mazāk kā 5 (CV norādīt padoto darbinieku skaitu);
  • nevainojama reputācija;
  • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
  • prasme koordinēt Iestādes darbinieku un struktūrvienību darbību, prasme darbinieku motivācijā, konfliktu risināšanā un novēršanā; labas organizatora un komunikācijas spējas;
  • loģiskās un analītiskās domāšanas prasme un mērķtiecība;
  • pieredze un prasmes stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā un realizācijā;
  • prasme novērtēt un analizēt savas un Iestādes darbinieku darbības rezultātus un pieņemt patstāvīgus lēmumus amata kompetences ietvaros.

Galvenie pienākumi:

  • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt pārvaldes un tās struktūrvienību darbību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
  • plānot pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu; kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu racionālu izlietojumu;
  • plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt pārvaldes darbību komunālo pakalpojumu jomā pārvaldes administratīvajā teritorijā;
  • nodrošināt pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu;
  • veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi; pārvaldīt valdījumā nodoto nekustamo un kustamo mantu;
  • sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus., u.c..

Iesniedzamie dokumenti:

  • dzīves apraksts (CV);
  • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistīto problēmu risinājumu, Dundagas pagasta pārvaldes darba organizāciju un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildi (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).
  • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (vismaz 8 stundu apjomā), kas apgūtas pēdējo 3 gadu laikā.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Talsu novada pašvaldības ārdurvīm Talsos, Kareivju ielā 7 novietotajā pastkastē, uz aploksnes norādot «Konkursam uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatu», vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv ar norādi «Konkursam uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatu».

 Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikums jāiesniedz Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jānodrošina tā iesūtīšana e-pastā personaldala@talsi.lv vai pa pastu līdz 2021. gada 8. decembra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti konkursa 2. kārtai.

Atalgojums no 1200 EUR.

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
darbs
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com