Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā 26.02.2018. plkst. 10.36

Ir mainījušies normatīvie akti, kas nosaka pabalstu un minimālo ienākumu lielumu.

Pabalsta lielums bērna uzturam audžuģimenē

Ir grozīti normatīvie akti, kas nosaka, ka no 2018. gada 1. janvāra  pabalsts bērna uzturam audžuģimenē mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu lielumu bērnam.

Pabalstu audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Atbilstoši noteikumiem minimālo uzturlīdzekļu lielums katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai ir 25% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (šogad tie ir 107,50 €) un katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (šogad tie ir 129 € ).

Tādējādi no 1. janvāra audžuģimenē ievietota bērna pabalsts uzturam ir divkāršā minimālo uzturlīdzekļu lielumā, t.i., līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 €; no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 €.

No Dundagas novada audžuģimenēs ir ievietoti pieci bērni, viens līdz 6 gadu vecumam, četri no 7 līdz 18 gadus veci. Pašvaldība pabalstu bērna uzturam pārskaita audžuģimenei un daļa no pieauguma tiek kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem. Valsts mērķdotācijas novirzīšanas pašvaldībām mērķis ir veicināt un stiprināt sociālo pakalpojumu un atbalsta pasākumu attīstību katrā pašvaldībā, nodrošinot, ka arvien vairāk cilvēki kļūst motivēti uzņemt savās ģimenēs ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus.

Tā kā Dundagas novada saistošajos noteikumos pabalsts bērna uzturam audžuģimenē ir noteikts 150 € liels, pašvaldībai ir jāgroza savi saistošie noteikumi, lai summa atbilstu Ministru kabineta noteiktajai.   

Garantētais minimālais ienākuma līmenis — 53 €

Ministru kabineta  noteikumos nr. 913 par garantēto minimālo ienākuma (GMI) līmeni veikti grozījumi un no 2018. gada 1. janvāra GMI līmenis ir 53 €. Līdz 2018. gadam GMI līmeņa summa bija 49,80 €. GMI līmenis nebija mainīts kopš 2013. gada.

Maznodrošinātas personas ienākumu līmenis

Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošie noteikumi nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem» nosaka, ka ģimene vai persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laikā. Tādējādi, mainoties minimālās darba algas līmenim 2018. gadā, Dundagas novadā ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot tiek noteikts maznodrošinātas ģimenes vai personas statuss ir  258 €.

Dace Upleja,
Dundagas novada sociālā dienesta vadītāja

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
palīdzība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com