Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Aktuālie pašvaldības projekti 01.04.2021. plkst. 10.39

Dundagas novada pašvaldība regulāri izmanto iespējas sasniegt Dundagas novada attīstības programmas 2014.–2020. noteiktos mērķus un izmanto iespējas piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem vai citiem finanšu instrumentiem.


Ekspozīcija Kolkas Lībiešu saieta namā

Turpinās projekta «Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā» īstenošana. Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas pamattautu. Ekspozīcija mūsdienīgā veidā atainos lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus. Projekta kopējās izmaksas ir 55 123,97 € apmērā, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 9 518,68 €. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms, kura rezultātā ir izstrādāts dizaina projekts. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu un ekspozīciju plānots izveidot līdz 2021. gada 1. augustam.

Apvienotie logotipi

Pārbūve Dundagas pilī

Turpinās projekta «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība» īstenošana. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē. Šobrīd Dundagas pils telpu pārbūves darbi ir pabeigti un ir uzsākta telpu nodošana ekspluatācijā. Būvdarbu kopējās izmaksas 875 040,48 €, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums – 486 815,12 un valsts budžeta finansējums 21 477,14

Ceļš Mazirbē

Turpinās būvprojekta izstrāde  «Ceļa «Tautas nams-Jūrskola-Zembahi» Mazirbē, Dundagas novadā pārbūvei» un novada būvvaldē 2021. gada 24. februārī saskaņošanai iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā. Būvprojekta izstrādātāji ir SIA «Global Project» par kopējo līgumcenu 2 300,00 € bez pievienotās vērtības nodokļa. Ceļa pārbūves izmaksas paredzamas līdz 200 000 €, tomēr precīzas summas būs zināmas tikai pēc būvprojekta izstrādes un iepirkumu veikšanas. Lai saņemtu finansējumu ceļa pārbūvei, novada pašvaldība plāno piedalīties biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinātajā atklāto projektu konkursa Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada apakšpasākumā  43.02. «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana», kur projekta īstenošanai iespējams saņemt maksimālo — 90% — projekta atbalsta intensitāti .

Vasaras estrāde Kolkā

Dundagas novada pašvaldībā ir noslēdzies iepirkums «Vasaras estrādes pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu», kurā, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, uzvarēja SIA «Campaign» par piedāvāto līguma summu 11 834  € bez pievienotās vērtības nodokļa. Lai saņemtu finansējumu projekta īstenošanai, arī ar šo projektu plānots piedalīties biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinātā atklāto projektu konkursa Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada apakšpasākumā  43.02. «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana», kur projekta īstenošanai iespējams saņemt maksimālo projekta atbalsta intensitāti — 90%. Šobrīd projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir plānotas līdz 250 000 €, tomēr precīzas summas būs zināmas tikai pēc būvprojekta izstrādes un iepirkumu veikšanas.

Tilts Pils ielā

Dundagas novada pašvaldība 2020. gada sākumā noslēdza līgumu SIA «BT Projekts» par tilta Pils ielā pārbūves būvprojekta izstrādi. Šobrīd būvprojekts ir pabeigts un nodots ekspertīzei. Indikatīvās tilta pārbūves izmaksas paredzētas 200 000 € bez pievienotās vērtības nodokļa, taču precīzas un aktuālas summas būs zināmas tikai pēc iepirkumu veikšanas. Tilta pārbūvei tiks izmantota iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumus investīciju projektu īstenošanai atbilstoši 2021. gada 11. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 «Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām «Covid-19» izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai» nosacījumiem. Lai nodrošinātu projektam nepieciešamo līdzfinansējumu, plānots atsavināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu.

 

Diāna Kristiņa,
projektu vadītāja

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com