Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iepazīstina ar Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu 25.05.2021. plkst. 16.38

Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novada deputāti, pašvaldības vadība, administrāciju un iestāžu darbinieki tiek iepazīstināti ar Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, par kuru pēc vēlēšanām un pirmās domes sēdes jaunveidojamai novada domei būs jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību ar to.

Administratīvās struktūras projekts ir izstrādāts, izvērtējot esošo situāciju un darba grupās sniegtos priekšlikumus. Kopskaitā ir notikušas 19 tematiskās darba grupas, kurās piedalījās Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada pašvaldību pārstāvji.

Pašreiz izstrādātais administratīvās struktūras projektā paredzēts līdzīgs pārvaldes modelis kāds ir īstenots Talsu novada pašvaldībā līdz šim. Centrālā administrācija nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu; 52 iestādes (t.sk. izglītības iestādes) nodrošinātu iedzīvotāju tiesības un sniegtu tiem nepieciešamos pakalpojumus; 20 pagastu un pilsētu pārvaldes nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās un to pakļautībā būtu atsevišķas sporta un kultūras struktūrvienības vai iestādes.

Projekts paredz pakāpenisku apvienošanās procesu, lai visas ar to saistībās darbības notiktu organizēti, un iedzīvotājs to justu pēc iespējas mazāk. Pirmajos etapos tas skartu darbiniekus, kas strādās centrālajā administrācijā, kā arī lietas, kas saistītas ar dokumentu pārvaldību, grāmatvedību, lietvedību un IT risinājumiem.

Par jaunveidojamās pašvaldības nolikumu un administratīvās struktūras projektu jaunajai novada pašvaldībai būs jālemj 30 dienu laikā pēc pirmās domes sēdes – veikt apvienošanas procesu, kā to paredz izstrādātais projekts, vai virzīt apspriedei citu pašvaldības darba organizācijas modeli.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 577 10.punktu, administratīvās struktūras projektā ir ietverta informācija par apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju darbības raksturojumu, dots Jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modelis, noteikts Jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modelis, kā arī doti Jaunveidojamā novada darbības un apvienošanas procesa principi un pievienots Jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.

Par administratīvās struktūras projekta izstrādi atbildīga ir Talsu novada pašvaldība, kas projekta izstrādē aicināja piedalīties visas jaunveidojamā novada pašvaldības. Kopējās projekta izstrādes izmaksas ir 19602,00 EUR, no kurām 18750,00 EUR sedz no valsts piešķirtās mērķdotācijas. Savukārt Projekta izstrādi veica SIA „Ķemers Business and Law Company”, kas izvēlēts iepirkuma procesa rezultātā.

Drīzumā ar izstrādāto projektu būs iespējams iepazīties arī Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē.

 

Lauris Laicāns,
Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas
Plānošanas daļas vadītājs

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
pašvaldība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com