Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas jaunais gads 01.10.2018. plkst. 08.51

     Jūlijā un augustā skolas telpās Dundagā norisinājās izglītības iestādes sagatavošana jaunajam darba cēlienam – šķirojām un kārtojām, tīrījām pašu spēkiem, kā arī linoleja grīdu ģenerāluzkopšanai palīgos aicinājām telpu uzkopšanas firmu SIA «Impel Serviks» no Liepājas. Liels paldies pils direktorei Baibai Dūdai, jo uzkopšanas izmaksas DMMS dalīja ar pili, jo linoleja grīdu ekspluatētāji ir ne tikai skolas kolektīvs, bet arī daudzie tūristi, kas aplūko mūsu ekspozīcijas vismaz 5 mēnešus gadā. Grīdu krāsošanas darbus ar nolūku veicām vasarā, lai septembrī telpas priecētu ar skaistām grīdām un prieku neaizēnotu remonta smaržas. Šogad krāsojām 3 klašu grīdas Mākslā, kā arī atjaunojām podestu krāsojumu. Tas bija liels darbs – pārkrāsot daudzos kubus un paralēlskaldņus, uz kuriem tiek izvietoti audzēkņu darbi izstādēs, kā arī uzstādījumi klasēs. Lielākie palīgi šajā darbā bija jaunieši no nodarbinātības programmas saimnieciskā dienesta vadītāja Andra Kojro pārraudzībā. Veicām daudz sīku un ne tik sīku remontdarbu, turpmāk Mūzikas nodaļā būs karstais ūdens. Izglītības iestāde ir ieguvusi jaunu spozmi, telpās Dundagā ir palicis mazāk nevajadzīgā un nolietotā. Pateicoties sadarbībai ar Kolkas Tautas namu, arī Kolkas vislielākās klases grīda ieguva jaunu krāsojumu. Darāmā priekšdienām netrūkst, ar steigu jāatrisina ģērbtuvju jautājums izglītojamiem Dundagā – Mākslā garderobe lielajam audzēkņu skaitam ir par mazu, bet Mūzikas nodaļā garderobes telpa līdz šim nav bijusi vispār. Augustā saņēmām pavasarī iegādāto keramikas apdedzināšanas krāsni. Krāsns būs krietni lielāka un smagāka par savu laiku nokalpojušo veco krāsniņu, tai nepieciešama liela jauda. Nupat ir noslēgušies projektēšanas darbi, lai sadarbībā ar Dundagas pili krāsni iebūvētu atbilstoši visiem drošības nosacījumiem. Turam īkšķus, lai pēc oktobra brīvlaika varētu sākt jauno iekārtu ekspluatēt.

     Lai veiksmīgi nodrošinātu izglītības darbu, izveidojām Mūzikas nodaļu, Mūzikas nodaļas vadītāja ir skolotāja Inga Šmēdiņa, savukārt, Kolkā izglītības programmu vadītājas pienākumus uzņēmās skolotāja Inora Sproģe.

     30. augustā tikāmies ar izglītojamo vecākiem Vecāku sapulcē, pils zālē bija pāris brīvi krēsli. Izglītojamo vecākiem ir liela loma izglītības iestādes attīstībā. Izglītības iestādei un vecākiem ir kopīgs mērķis – izglītotu un advancētu bērnu izlološana – kopā domājot, plānojot un darbojoties, tas ir sasniedzams visefektīvāk. Izveidojām Izglītības iestādes padomi, kuras vairākumā ir vecāki un izglītojamo pārstāvji. Par Izglītības iestādes padomes vadītāju vienbalsīgi ievēlēja Ingu Blūmentāli. Ceram uz komunikāciju un sadarbību, tad rezultāti neizpaliks!  Ar Vecāku sapulces un Izglītības iestādes padomes sēžu protokoliem, kuros izlasāms viss, par ko runāts un, kas lemts, var iepazīties Dundagas novada mājas lapā, sadaļā – Izglītība; Dundagas mākslas un mūzikas skola.

Kalendārs šogad par pirmo skolas dienu izvēlējās 3. septembri. DMMS vēra durvis 235 izglītojamajiem 3 interešu izglītības un 9 profesionālās ievirzes izglītības programmās. Plānojam Dundagas novada domē saskaņot vēl vienu interešu izglītības programmu, kurā vokālās prasmes varēs apgūt dziedošie mākslinieki, kā arī padziļināti izglītosies DMMS absolventi mūzikā.

Šis būs pirmais septembris Dundagā 6 jauniem skolotājiem: Dacei Kirilko, kura pasniegs kompozīciju, gleznošanu jaunākajās klasēs, kā arī mākslas valodas pamatus, pianistei Sandrai Kārkliņai, saksofona spēles skolotājam Jānim Popelim, vokālās mūzikas pasniedzējai Megijai Kristai Strautmanei, ģitārspēles skolotājam Pēterim Ločmelim un ģitārspēles skolotājam Ernestam Zviedrim.

Septembra pirmajās nedēļās ir nostabilizējies izglītojamo skaits visās izglītības programmās. Interešu izglītības programmā «Deja. Mūzika. Māksla» izglītojas 23 pirmsskolas vecuma bērni, Kolkā sagatavošanas klasē «Mūzika» mācās 3, sagatavošanas klasē «Vizuāli plastiskā māksla» ir 12 audzēkņi, «Sensus» šogad pulcē 63 dejotgribētājus, profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā ir 68 izglītojamie, no tiem 20 mācās Kolkā, profesionālās ievirzes izglītības programmā «Dejas pamati» mācās 9, bet profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla» ir 55 audzēkņi.

Jaunais mācību gads jau rit pilnā sparā, skolēni kopā ar pasniedzējiem gatavojas šī gada Valsts konkursiem. Pavisam drīz jau pirmās tehniskās ieskaites mūziķiem un starpskates māksliniekiem. Audzēkņiem un viņu skolotājiem novēlu lielisku mācību gadu, lai daudz zinātkāres un nepietrūkst motivācija darboties, daudz radošu sasniegumu konkursos un ikdienišķi mazas, bet nozīmīgas uzvaras katrā nodarbībā! Audzēkņu vecākiem novēlu izturību, viedumu un gandarījumu par bērniem. Tiksimies jaunās izstādēs un koncertos!

 

Dace Čodera,
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore

    

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotās galerijas
Dundagas Mākslas un mūzikas skolas jaunais mācību gads

Atslēgvārdi
DMMS, skola
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com