Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 19.08.2019. plkst. 17.51

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 22. augustā plkst.10.00 domes sēdi nr. 12 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
3. Par finanšu līdzekļu pārdalīšanu remontdarbiem Dundagas vidusskolas ēkās.
4. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
5. Par Dundagas velotrases izveidi ELFLA projekta ietvaros.
6. Par papildu finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un vadītāja vietnieka izglītības jomā darba samaksai PII «Kurzemīte».
7. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 5 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
9. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 6 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
10. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 8 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
11. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
13. Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» — 13 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
14. Par dzīvokļa īpašuma «Niedolas» — 2 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
15. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 1.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 2.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 3.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» 4.daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par Dundagas novada teritorijas plānojumu darbības termiņa pagarināšanu.
20. Par projekta «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana» 2018. gadā īstenoto aktivitāšu inventāra atjaunošana Mazirbes pludmalē.
21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas uzsākšanu.
22. Par attiekšanos no ceļu servitūtiem.
23. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pagarināšanu.
24. Par pašvaldības zemes zem ēkām nomu.
25. Par sadarbību ar Talsu novada bāriņtiesu.
26. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
27. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
28. Par kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Dundagas novadā.
29. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Dundagas novadā.
30. Par Sociālā dienesta vadītāju.
31. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
32. Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2019.

Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Saistošo noteikumu projekts «Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību»
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com