Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 14.12.2020. plkst. 15.11

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2020. gada 17. decembrī plkst.10.00 videokonferences režīmā domes sēdi nr. 17 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 

1. Izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums.

2. Par saistošo noteikumu projekta «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu» pieņemšanu.

3. Par nekustamā īpašuma «Ernesta Dinsberga iela 1» atsavināšanu.

4. Par apgaismojumu Bānīša ielā.

5. Par dotāciju SIA «Kolkas ūdens» 2021. gadā.

6. Par lietišķās mākslas kolektīva darbību.

7. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu ar SIA «Dundagas veselības centrs».

8. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma izcenojumiem un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2021. gadā.

9. Dotācija SIA «Dundagas veselības centrs» rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2021. gadā.

10. Par dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»» 2021. gadā.

11. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas senioru apvienībai «Sendienas».

12. Par finansējumu 2021. gada budžetā Dundagas invalīdu kopai «Cerība».

13. Par finansējumu 2021. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai «Sarma».

14. Par atbalstu Dundagas novada skolēnu radošajām izpausmēm 2021. gadā.

15. Par finansiālu atbalstu biedrībai «Dundangas sendienas» 2021. gadā.

16. Par finansiālu atbalstu nodibinājumam «Fonds Sibīrijas bērni» 2021. gadā.

17. Par kultūras pasākumu plāniem 2021. gadam.

18. Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem.

19. Par Dundagas novada Attīstības programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu.

 20. Par neapbūvētas zemes un degradēto teritoriju pārvaldību.

 21. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 22. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.

 Dažādi jautājumi

 

Tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=h0tVK5l4GEc

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Projekts: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com