Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.08.2020. plkst. 17.51

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts 2020.gada 27.augustā plkst.10.00 izsludina domes sēdi nr. 11 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

  1. Izpilddirektores p.i. ziņojums.
  2. Par nekustamā īpašuma „Ādas bāze”, kadastra Nr. 8850 015 0162 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
  3. Par zemes nomas tiesībām
  4. Par dalību projektu konkursā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu “Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā”
  5. Par Brīvības ielas Dundagā trotuāra atjaunošanu
  6. Par granulu apkures ierīkošanu Saules ielā 8 Dundagā
  7. Par pārvietojamās tualetes iegādi Vīdales skolai
  8. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbē
  9. Par sporta aktivitātēm piešķirtā finansējuma mērķa maiņu

10. Par finansējuma piešķiršanu PII "Kurzemīte"

11. Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

12. Par linoleja grīdas segumu ieklāšanu izglītības iestādēs

13. Par saistošajiem noteikumiem ''Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā''

14. Par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu

15. Par jauna pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanu

16. Par nekustamā īpašuma “Tilmači-3” sadalīšanu

17. Par detālplānojuma izstrādes apturēšanu nekustamā īpašuma zemes vienībai  “Kurgati”, Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā

18. Par kārtību izglītības procesa organizēšanai Dundagas novadā COVID-19 infekcijas izplatības laikā.

19. Par automašīnas HONDA CR-V izsoles rezultātu apstiprināšanu

20. Par dzīvokļa īpašuma „Baltā skola” Nr.11 izsoles rezultātu apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma „Dārza iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma „Jauntūļi” izsoles rezultātu apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 15 izsoles rezultātu apstiprināšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma „Skolotāju māja 2” - 18 izsoles rezultātu apstiprināšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma „Vectūļi” dzīvoklis Nr.5 izsoles rezultātu apstiprināšanu

27. Par traktora piekabes 2PTS 4 izsoles rezultātu apstiprināšanu

28. Par domes priekšsēdētāja ikgadējo atvaļinājumu

Dažādi jautājumi


Saistošo noteikumu projekts

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com