Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 17.07.2020. plkst. 10.09

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts 2020.gada 23.jūlijā plkst.10.00 izsludina domes sēdi nr. 10 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:
 

1. Izpilddirektora p.i. ziņojums.

2. Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā.

3. Par Dundagas kultūras pils tūrisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.

5. Par zemes nekustamā īpašuma «Jauncelmi» atsavināšanu.

6. Par finansējuma piešķiršanu biedrības «Visvīdale» projektam «Skatuves vietas pilnveidošana Vīdales skolas dārzā».

7. Par nomas maksas nepiemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku.

8. Par dzīvojamās platības izīrēšanu speciālistam Bānīša ielā 4.

9. Par iestādes darba laika pagarināšanu un nepieciešamo papildus finansējumu slodžu palielināšanai pirmsskolas skolotājiem.

10. Par projekta konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2020.gadā 2.kārtas izsludināšanu.

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem Ernesta Dinsberga ielā 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov. un Pils ielā 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov.

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma «Muižas skola» sadalīšanu.

13. Par saistošiem noteikumiem «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā».

14. Par iekšējo noteikumu «Dundagas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites politika» pielikuma Nr. 6 «Kārtība, kādā maksājumi reģistrējami elektroniskajā kases aparātā» apstiprināšanu.

15. Par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra» aizdevuma līgumos Nr. 08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto atmaksas termiņu pagarināšana

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma «Kurgati» zemes vienībai, Pitragā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā

17. Par Dundagas novada domes 2010.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.26 «Detālplānojums Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem «Bierendi», kadastra Nr.8862-006-0002, Dubultvēji», kadastra Nr.8862-006-0030, «Mežrukši», kadastra Nr.8862-006-0001, «Spuņi», kadastra Nr.8862-006-0031», atcelšanu daļā

18. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu Meža iela 6

19. Par zemes nekustamā īpašuma «Meža iela 6» atsavināšanas uzsākšanu

20. Par nekustamā īpašuma «Priedaines iela 18» domājamo daļu precizēšanu

21. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

22. Par īres tiesību līguma pārslēgšanu

23. Par grozījumiem Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā.

24. Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā.

25. Par zemes nomas tiesībām.

26. Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītāju.

Dažādi jautājumi:

  • Par darba algas pārrēķinu
Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Projekts: Saistošie noteikumi Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.26 «Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem «Bierendi», kadastra Nr.8862 006 0002, Dubultvēji», kadastra Nr.8862 006 0030, «Me
Projekts: Saistošie noteikumi Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com