Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.03.2020. plkst. 17.21

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2020. gada 26. martā plkst.10.00 domes sēdi Nr. 5 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1.    Izpilddirektore ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2.    Par nekustamā īpašuma «Pāces iela 2A» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
3.    Par dzīvokļa īpašuma «Baltā skola» Nr. 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
4.    Par dzīvokļa īpašuma «Baltā skola» Nr. 4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
5.    Par dzīvokļa īpašuma «Baltā skola» Nr. 10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
6.    Par dzīvokļa īpašuma «Baltā skola» Nr. 11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
7.    Par vieglās automašīnas piekabes pārdošanu.
8.    Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Voldemāra Ruģēna ielā 4, Talsos.
9.    Par grozījumiem domes 27.02.2020.lēmumā Nr. 32 «Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu».
10.    Par ceļu fonda izlietojuma plānu 2020.gadam.
11.    Par Attīstības uzraudzības komisijas nolikumu.
12.    Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
13.    Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
14.    Par grozījumiem PII «Kurzemīte» nolikumā.
15.    Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā».
16.    Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
17.    Par pirmpirkuma tiesībām.
18.    Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
19.    Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu amatā.
20.    Par izmaiņām 23.01.2020. Dundagas novada domes lēmumā Nr. 21 «Par nomas tiesību izsoles sākumcenu» (nekustamais īpašums Brīvības iela 1a).
21.    Par izmaiņām 28.11.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr. 321 «Par nekustamā īpašuma «Jauntūļi» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu».
22.    Par izmaiņām 22.08.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr. 203 «Par dzīvokļa īpašuma «Lauciņi 1» dz.13 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu».
23.    Par izmaiņām 28.11.2019. Dundagas novada domes lēmumā Nr. 322 «Par nekustamā īpašuma «Liepu iela 5» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu».
24.    Par Dundagas novada domes 2019. gada 19. decembra lēmuma Nr. 364 atcelšanu.

Dažādi jautājumi

Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Projekts: Grozījumi 27.07.2011. saistošajos noteikumos nr. 10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”
Projekts: saistošie noteikumi “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām”
Projekts: Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums”
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com