Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.02.2020. plkst. 17.46

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2020. gada 27. februārī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 3 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora p.i. ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par automašīnas iegādi Dundagas pagasta izglītības iestāžu vajadzībām.
3. Par traktora piekabes pārdošanu.
4. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta «Pašvaldības autoceļa «Kubele — Stirniņi» posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve».
5. Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi.
6. Par automašīnas iegādi Dundagas pašvaldības vajadzībām.
7. Par nekustamā īpašuma Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
8. Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620070239 piekritību.
11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620070254 piekritību.
12. Par Attīstības programmas rīcību plāna un investīciju plāna aktualizāciju.
13. Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2020. gadā.
14. Par izslēgšanu no palīdzības sniegšanas reģistra.
15. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas nolikumā.
16. Dundagas novada pašvaldības iestādes «Kultūras pils» struktūrvienības «Kubalu skola — muzejs» atkārtotai akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu apstiprināšana.
17. Par vienošanās par darba tiesiskajā mattiecībām apstiprināšanu.
18. Par tiesas sprieduma lietā Nr. C69361719 izpildes apstiprināšanu.
19. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
20. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā.
21. Par grozījumiem novada Vēlēšanu komisijas sastāvā.
22. Par deleģēšanas līgumu ar Līvu (lībiešu) savienībai «Līvõd īt» 2020. gadā.
23. Par atbalstu projektam «Vācu (barona) kapu sakopšana»

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com