Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 19.10.2020. plkst. 16.45

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina  2020. gada 22. oktobrī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 14 videokonferences režīmā un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojums.
2. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 1. stāva gaiteņa remontu.
3. Par bezmantinieku mantas sprieduma izpildes izdevumu apmaksu.
4. Par aizņēmumu Valsts kasē EJZF projekta «Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā» īstenošanai.
5. Par granulu apkures ierīkošanu īpašumā Dakterlejas ielā 3-4, Dundagā.
6. Par garāžas durvju ierīkošanu Talsu ielā 18, Dundagā.
7. Par tualetes un dušas telpas remontu pils katlu mājā Pils ielā 14, Dundagā.
8. Par finansējumu rotaļlaukumu elementu iegādei un uzstādīšanai PII «Kurzemīte» teritorijā.
9. Par budžeta grozījumiem Dundagas Kultūras pils budžetā.
10. Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem.
11. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Dejas pamati izglītojamo deju priekšnesumu video Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dejas jomas audzēkņu Valsts konkursam.
12. Par papildus finansējuma piešķiršanu pasākumam «Ceļā ar Baronu».
13. Par zemes īpašuma «Filmaņi» atsavināšanu.
14. Par ēdināšanas pakalpojumu 5.–6. kl., daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm.
15. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības autoceļa «Tautas nams-Jūrskola-Zembahi» ar kadastra Nr. 8862 002 0170 būvprojekta izstrādei.
16. Par Dundagas novada domes 2020. gada 24. septembra lēmuma Nr. 194 (protokols 12., 6.§) «Par finansējuma piešķiršanu biedrības «Kolkas makšķernieku klubs» projektam «Koka takas atjaunošana un barjeras uzstādīšana pie Zēņu dīķa Kolkā»» atcelšanu.
17. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam uzraudzību.
18. Par Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2027.gadam, Talsu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam un Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi.
19. Par telpu izmantošanu semināra vajadzībām.
20. Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
21. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
22. Par dzīvojamās telpas maiņu.
23. Par 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 «Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām» atzīšanu par spēku zaudējušiem.
24. Lēmuma saskaņošana par Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju.
Dažādi jautājumi

 

Klausīties sēdi tiešsaistē: https://www.youtube.com/watch?v=5EFKOFsrHSk

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Saistošo noteikumu projekts
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com