Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 21.05.2019. plkst. 10.07

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 24. maijā plkst. 10.00 domes sēdi nr. 5 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm
2. Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 19» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
3. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» — 10 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» — 11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par finansējuma piešķiršanu sporta aktivitātei.
6. Par vienas diennakts izmaksām vienai personai Mazirbes internātpamatskolā.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Dižantes».
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Paņi».
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Skaistkalni».
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Krīķi».
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Dižķīri».
12. Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai.
13. Par apbūves tiesību.
14. Par nekustamā īpašuma «Upes iela 4» atsavināšanas procesa uzsākšanu.
15. Par nekustamo īpašumu «Jūras Pērles».
16. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 28.09.2018. sēdes lēmumā Nr. 227 «Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» nodošanu nomai».
17. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
18. Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2019.gadā.
19. Par medību tiesībām īpašumā «Ozolvalki»
20. Par atbrīvošanu no Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm.
21. Par grozījumiem Apbalvojumu komisijas sastāvā.
22. Par atbrīvošanu no Dundagas novada Bāriņtiesas locekles amata.
23. Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi
attiecībā uz klientu personas datu apstrādi.
24. Dundagas novada pašvaldības iekšējie personas datu aizsardzības noteikumi
attiecībā uz nodarbināto personas datu apstrādi.
25. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
26. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā».
27. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu.
28. Par automašīnas izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Saistošie noteikumi Nr. 8 Grozījumi pašvaldības nolikumā
Saistošie noteikumi Nr. 9 Grozījumi atkritumu apsaimniekošanā
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com