Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 19.02.2019. plkst. 15.19

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 22. februārī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 2 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm

2. Par papildu finansējumu projektam «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība»

3. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta nr. 5.5.1.0/17/I/003 «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība» īstenošanai

4. Par kultūras pasākumu plāniem 2019. gadam

5. Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību

6. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības un sporta jomā

7. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI sadales kārtības apstiprināšanu

8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai

9. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019. gadam

10. Par saistošo noteikumu «Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā» aktualizēšanu

11. Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu īstenošanai (pedagogu darba samaksai un VSAOI) Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un Kolkas pamatskolā

12. Par nekustamo īpašumu maiņu

13. Par saistošajiem noteikumiem «Par Dundagas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi»

14. Par brīvpusdienām novada skolu 6. klašu skolēniem

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

16. Par nekustamā īpašuma «Albatrosi-Cehs» platības precizēšanu

17. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakciju

18. Par grozījumiem Ētikas komisijas nolikumā

19. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības atlīdzības noteikumos

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

21. Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā

22. Par personas iemitināšanu

23. Par dzīvojamās telpas maiņu

Komitejās neskatītie jautājumi:

24. Par nekustamo īpašumu «Muņu komplekss» un «Muņu lauki» apvienošanu

25. Par privātuma politiku

26. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību «Līvu (lībiešu) savienība «Līvod īt»»

27. Par Sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību «Domesnes»

28. Par Dundagas novada pašvaldības domes lēmuma pārskatīšanu

29. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Dundagas novada domes lēmumā

30. Par grozījumiem Dundagas novada domes 23.10.2014. lēmumā nr. 268. «Par Attīstības uzraudzības komisiju»

31. Par dalību ELFLA 7. kārtas projektu konkursā

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com