Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 20.01.2020. plkst. 17.55

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina domes sēdi Nr. 2
2020. gada 23. janvārī plkst.10.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1.    Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2.    Par sadarbības līguma slēgšanu tūrisma jautājumos ar Kurzemes tūrisma asociāciju (KTA).
3.    Par Sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanā 2020.gadā.
4.    Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
5.    Par finansējumu Līvu (lībiešu) savienībai «LĪVOD ĪT» 2020.gadā.
6.    Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un finansējuma piešķiršanu šo uzdevumu īstenošanai biedrībai «Randalist».
7.    Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības un sporta jomā 2020.gadā.
8.    Par kultūras pasākumu plāniem 2020.gadam.
9.    Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020.gadam.
10.    Par automašīnas iegādi Dundagas pašvaldības vajadzībām.
11.    Par Dundagas velotrases izveidi ELFLA projekta ietvaros 2020. gadā.
12.    Par nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
13.    Par telpu īres maksu Bānīša ielā 4.
14.    Par zemes «Ievlejas 29» nomas tiesību līguma pagarināšanu.
15.    Par zemes daļas «Laukdārzi» nomas tiesību līguma pagarināšanu.
16.    Par zemes domājamās daļas zem daudzdzīvokļu mājas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
17.    Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» −3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
18.    Par servitūta līguma slēgšanu.
19.    Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.
20.    Par grozījumiem domes 24.10.2019. lēmuma Nr.277 «Par nomas tiesību izsoles sākumcenu».
21.    Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
22.    Par saistošajiem noteikumiem Nr.1 «Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam».

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com