Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 22.07.2019. plkst. 17.50

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 25. jūlijā plkst.10.00 domes sēdi nr. 8un nosaka šādu sēdes darba kārtību:
 
1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr.19-08-A00702-000027 «Pašvaldības autoceļa «Mazās darbnīcas — Būdeni» posma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā» īstenošanai.
3. Ceļa posma apstiprināšana un virzīšana uz Lauku attīstības programmu 2014.–2020. gadam investīciju pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
4. Par nekustamā īpašuma «Gaviļkalns» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par finansējuma piešķiršanu papildus būvniecības darbiem Dundagas pilī projekta «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība» īstenošanai.
6. Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem 2019».
7. Par telpu nodošanu biedrībai «Latvijas Baskāju skriešanas biedrība».
8. Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu.
9. Par dzīvojamās telpas maiņu.
10. Par telpu nomu biedrībai «Randalist» (Mazirbes speciālā internātskola).
11. Par telpu nomu biedrībai «Randalist» («Skolotāju māja 2» dz.2).
12. Par izstrādes vadītāju maiņu Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādē.
13. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
14. Par «Dundagas novada pašvaldības iekšējo noteikumu «Trauksmes celšana»» apstiprināšanu.
15. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu saskaņošanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Jāņkužnieki».

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com