Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 16.12.2019. plkst. 17.57

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019.gada 19. decembrī plkst.10.00 domes sēdi Nr. 17 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu uz laiku.
3. Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
4. Par Dundagas novada domes viedokli par likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums».
5. Par Dundagas novada pašvaldības 2019. gada budžeta grozījumiem.
6. Par finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
7. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
8. Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
9. Par automašīnu Dacia Lodgy un jaunas automašīnas iegādi vidusskolai.
10. Par dotāciju SIA «Kolkas ūdens» darbības nodrošināšanai 2020. gadā.
11. Par SIA «Kolkas ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.
12. Par finansējumu pensionāru apvienībai «Sendienas».
13. Par finansējumu pensionāru apvienībai «Sarma».
14. Par finansējumu invalīdu apvienībai «Cerība».
15. Par finansējumu biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas».
16. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu.
17. Par SIA «Dundagas veselības centrs» ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksu 2020. gadā.
18. Par dotāciju SIA «Dundagas veselības centrs», rentgenogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai Dundagas novada iedzīvotājiem 2020. gadā.
19. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI (01.01.2020.–31.08.2020).
19. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
20. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
21. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasificēšanas katalogā.
22. Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
23. Par telpu nomas tiesību maiņu.
24. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas nolikumā.
Dažādi jautājumi.

 

 

Projekts: Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību

Projekts: Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Dundagas novada pašvaldības nolikums"  

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com