Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde nr. 9 25.06.2014. plkst. 11.41

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 9  26. VI plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu izpildītāja ziņojumu par lēmumu izpildi.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.

3. Par Mazirbes internātpamatskolas inventāra nomas maksas noteikšanu.

4. Par Kubalu skolas-muzeja maksas pakalpojumiem.

5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadā.

6. Par avīzi «Dundadznieks».

7. Par līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

8. Par daiļdārznieka pakalpojumiem.

9. Par finansējumu grāmatas «Sauc par Vaidi mūsu ciemu» izdošanai un vietējās iniciatīvas projektu konkursa izsludināšanu.

10. Par iekšējo noteikumu «Līdzekļu, kas iekasēti par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, izlietošanas kārtība» apstiprināšanu.

11. Par volejbolam nepieciešamā aprīkojuma iegādi.

12. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu.

13. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

14. Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu.

15. Par Dundagas novada Bāriņtiesas sastāvu.

16. Par dzīvokļu jautājumiem.

17. Par nosaukuma piešķiršanu.

18. Par grozījumiem nolikumā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

19. Par 2013. gada publisko gada pārskatu.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com