Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde nr. 7 22.04.2014. plkst. 11.00

Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  izsludina domes  sēdi nr. 7   24. IV plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Par gada pārskatiem par 2013.gadu.

a. SIA «Ziemeļkurzeme».

b. SIA «Dundagas veselības centrs».

c. SIA «Kolkas Ūdens».

d. Dundagas novada pašvaldība.

2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.

3. Par Kolkas Putnu Festivālu 2014.

4. Par maksas pakalpojumiem Dundagas Tūrisma informācijas centrā.

5. Par grozījumiem nolikumā Par naudas balvas piešķiršanu izglītojamiem un pedagogiem.

6. Par komisiju naudas balvas piešķiršanai Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem.

7. Par NĪN parāda piedziņu par īpašumu «Vēveri».

8. Par NĪN parāda piedziņu par īpašumu «Maija iela 4-6».

9. Par Līvu Savienības iesniegumu.

10. Par avīzi «Dundadznieks».

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Apeņi-II».

13. Par nekustamā īpašuma «Palejas» sadalīšanu.

14. Par nekustamā īpašuma «Lāse» sadalīšanu.

15. Par zemju nomu.

16. Par medību platību nomu.

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Briņķi».

18. Par nekustamā īpašuma «Slīteres nacionālais parks» sadalīšanu.

19. Par nekustamā īpašuma «Pagasta zeme» sadalīšanu.

20. Par nekustamo īpašumu apvienošanu.

21. Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu.

22. Par apbūvei paredzēto zemes vienību nosaukumu pārdēvēšanu.

23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Kannenieki».

24. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu.

pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.

25. Par dzīvokļu jautājumiem.

26. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.

27. Par Aigara Kehera atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata.

28. Par Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa un priekšsēdētāja ievēlēšanu.

29. Par kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm.

30. Par atļauju savienot amatus.

31. Par L. Pavlovskas atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja vietnieces amata.

31. Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.

32. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

33. Par nekustamā īpašuma «Stumbri» sadalīšanu.

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Silmaļi».
35. Par I. Ralles atbrīvošanu no novada pašvaldības izpilddirektores amata.
Dažādi jautājumi.

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com