Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde nr. 13 25.08.2014. plkst. 17.10

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 13 28. VIII plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums.

 1. Par finansējumu Dundagas novada pašvaldības apbalvojumu dokumentu attēlu izstrādei.
 2. Par  nolikumu stipendiju piešķiršanai Dundagas novada vidusskolas audzēkņiem.
 3. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» nolikumu un vērtēšanas kritērijiem.
 4. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas priekšlikumiem par finansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai 2014.gadā.
 5. Par pašvaldības līdzfinansējumu b-bas «Randalist» realizējamam projektam «Baltijas jūras piekrastes līvu kultūras mantojuma norādes zīmes Mazirbē, Košragā, Saunagā un Vaidē».
 6. Par dalību atklātos projektu konkursos  energoefektivitātes palielināšanai.
 7. Par papildu finansējumu DMMS telpas remontam un PII «Kurzemīte» nojumēm.
 8. Par papildus finansējumu Pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte»  darbinieku atlīdzībai.
 9. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
 10. Par finansējumu Dundagas dīķa pirmsprojekta izpētei.
 11. Par tirgus nodevām.
 12. Par īpašuma «Ošlejas» cirsmu pārdošanu izsolē.
 13. Par novada domes lēmuma atcelšanu par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Veidnieki».
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Mežstrauti».
 15. Par nekustamā īpašuma «Apiņi» sadalīšanu.
 16. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai īpašumā «Celmi».
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Žoki» un «Jaunžoki».
 18. Par finansējuma paredzēšanu plānotā pašvaldības koplietošanas autoceļa Mazirbe – Košrags posma atsavināšanai.
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Tirgoņi».
 20. Par budžeta grozījumiem Kolkas pamatskolai.
 21. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības nolikumā.
 22. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 23. Par suvenīru izgatavošanu pašvaldībai.
 24. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana».
 25. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu.
 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Kannenieki».

Dažādi jautājumi.

 • Par dzesēšanas kameru iegādi.

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com