Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.07.2018. plkst. 17.05

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 27. jūlijā plkst. 10.00 domes sēdi nr. 11 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 

  1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
  2. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
  3. Par aizņēmumu SIA “Ziemeļkurzeme” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta” īstenošanai.
  4. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakciju.
  5. Par apbūves tiesībām.
  6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
  7. Par nosaukuma „Ēvaržu stāvlaukums” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
  8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Prūši”.
  9. Par nosaukuma „Slīteres Nacionālais parks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

10. Par informatīvā izdevuma „Dundadznieks” nolikumu.
11. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
12. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2018.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība”.
13. Par iecelšanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatā  (darba kārtībā tiks izskatīts, ja līdz domes sēdei tiks saņemts IZM saskaņojums).

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com