Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 25.11.2019. plkst. 09.17

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 28. novembrī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 16 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 

1.    Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2.    Par ēkas Pils ielā 9 (TN), Dundagā apkuri.
3.    Par apkures sistēmas izbūvi Bānīša ielā 4.
4.    Par papildu finansējumu SIA «Dundagas veselības centrs».
5.    Par dotāciju SIA «Dundagas veselības centrs».
6.    Par telpu nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7.    Par telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Centrālās bibliotēkas un Vīdales bibliotēkas telpām.
8.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolai.
9.    Par kopētāja iegādi.
10.    Par sadarbību 18.novembra valsts svētku koncerta organizēšanā.
11.    Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» – 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12.    Par nekustamā īpašuma «Upes iela 4» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13.    Par nekustamā īpašuma «Jauntūļi» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
14.    Par nekustamā īpašuma «Liepu iela 5» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
15.    Par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Dundagas novada pašvaldības rīcības komitejas izveidi.
16.    Par grozījumiem Stapinstitucionālās sadarbības komisijas darbā ar ģimenēm nolikumā.
17.    Par grozījumiem Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumā.
18.    Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Attīstības plāna apstiprināšanu 2019.–2021. gadam.
19.    Par grozījumiem amatu katalogā (Bāriņtiesa).
20.    Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
21.    Par dzīvojamās telpas maiņu.
22.    Par projekta ieceres atbalstīšanu Lībiešu saieta namam.
23.    Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus.
24.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
25.    Par dzīvokļa «Zītari» – 4 īres līguma pagarināšanu.
26.    Par dzīvokļa Vīdales iela 8−2 īres līguma pagarināšanu.
27.    Par pastāvīgo komiteju sastāvu.
28.    Par jaunā sporta kompleksa izveidošanu pie Kolkas pamatskolas.
29.    Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
30.    Par papildu finansējumu juridisko pakalpojumu apmaksai.
31.    Par grozījumiem Trauksmes cēlēja ziņojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā.
32.    Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību.
33.    Par juridisko adresi SIA «LEGIT».
34.    Par sētnieka amata vietu Kolkas pagasta pārvaldē.
35.    Par Sociālā dienesta lēmumu.

Dažādi jautājumi
36.    Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam «Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam».
37.    Par projekta iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» «Kubele-Stirniņas».
38.    Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. apstiprināšanu amatā uz laiku.

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Saistošo noteikumu projektu par grozījumiem pašvaldības nolikumā
Saistošo noteikumu projekts par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com