Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 25.06.2019. plkst. 15.46

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 27. jūnijā plkst.10.00 domes sēdi nr. 7 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1.    Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2.    Par finansiālu atbalstu sporta aktivitātei.
3.    Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta iesnieguma Nr.19-08-AL17-A019.2203-000007 «Piekļuves nodrošināšana Kalna dārzam» īstenošanai.
4.    Par notekūdeņu tvertnes ierīkošanu Kolkas pagasta «Zītari».
5.    Par projekta «Telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas vajadzībām», Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas novadā, īstenošanu par Dundagas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
6.    Par 2019.gada budžeta grozījumiem.
7.    Par telpu nomas maksu Kolkas pamatskolā.
8.    Par nekustamā īpašuma «Zvērēni» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
9.    Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 86» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
10.    Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 85» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
11.    Par nekustamā īpašuma «Upes iela 4» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
12.    Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.
13.    Par SIA «Kolkas Ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.
14.    Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu (Rasas).
15.    Par apbūves tiesību piešķiršanu elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai.
16.    Par apbūves tiesību (Vecpeļauši).
17.    Par nodoma protokolu.
18.    Par nekustamo īpašumu atsavināšanas uzsākšanu.
19.    Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
20.    Par atbrīvošanu no darba Sporta komisijā.
21.    Par Apbalvojumu komisijas sastāvu.
22.    Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
23.    Par grozījumiem Vietējo iniciatīvu projektu konkursa komisijas sastāvā.
24.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem «Žoki» un «Jaunžoki».
25.    Par Dundagas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
26.    Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com