Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 21.11.2018. plkst. 09.25

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2018. gada 23. novembrī plkst.10.00 kārtējo domes sēdi nr. 18 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļām.
3. Par apbūves tiesību.
4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu.
5. Par atlaišanas pabalsta izmaksu.
6. Par topogrāfisko uzmērīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma «Upes iela 5» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par nomas tiesību izsoles sākumcenu.
9. Par tiltiņu uz saliņu.
10. Par telpu pārbūves pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1 projekta aktualizāciju.
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ozollapas-Pāce tilts).
12. Par maksas pakalpojumiem Dundagas pilī.
13. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam .
14. Par nekustamo īpašumu iznomāšanu.
15. Par pašvaldības ceļiem.
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas uzsākšanu.
17. Par apbūves tiesību.
18. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvu.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Roņsalas».
20. Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmumā nr. 156 «Par apbūves tiesību līguma slēgšanu».
21. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
22. Par traktora MTZ–80L izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com