Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 19.12.2017. plkst. 14.05

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 22. decembrī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 15 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
2. Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
3. Par līdzfinansējumu projektam «Mūsdienīgas ārtelpas veidošanas mācības Vīdales saietu namā».
4. Par iekšējo noteikumu «Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība» pieņemšanu.
5. Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu.
6. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā «Mazirbes Vītoli».
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Annes».
8. Par nekustamā īpašuma «Lapenes» sadalīšanu.
9. Par lietošanas mērķa noteikšanu (Rīdalmeži).
10. Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā.
11. Par Kolkas pamatskolas nolikumu.
12. Par amata slodzi PII «Kurzemīte» vadītājas vietniecei.
13. Par grozījumiem Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sastāvā.
14. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com