Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 19.09.2017. plkst. 15.39

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 22. septembrī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 11  un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi.
2. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2017. gadā.
3. Par līdzfinansējumu projektam «Celaine — sena un mūsdienīga».
4. Par Mazirbes internātpamatskolas finansējumu pedagogu atalgojumam.
5. Par budžeta grozījumiem un papildu finansējumu Kolkas pamatskolas 2017.gada budžetā.
6. Par finansējumu volejbola komandai «Dundaga».
7. Par papildu finansējuma piešķiršanu apkures ventiļu nomaiņai pils ielā 14 un dūmeju remontam Talsu ielā 7, Dundagā.
8. Par dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansētā Ziemeļkurzemes pašvaldību sadarbības projektā «Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē».
9. Par finansējuma piešķiršanu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta iesnieguma sagatavošanai.
10. Par aizņēmumu valsts kasē EJZF projekta «Kolkas lībiskā un zemūdens mantojuma sinerģija ar vēstures un kultūras tūrisma apriti» īstenošanai.
11. Par mācību piederumu nodrošināšanu 1,5 līdz 5 gadu veciem audzēkņiem Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
12. Par budžeta grozījumiem.
13. Par Kolkas sporta zāli.
14. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju.
15. Par apbūves tiesībām.
16. Par līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību «Latvijas Valsts ceļi».
17. Par dzīvokļa īres tiesību līguma pārslēgšanu.
18. Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos nr. 10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā.
19. Par izmaiņām Interešu izglītības programmas izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā.
20. Par darbības stratēģiju SIA «Dundagas veselības centrs».
21. Par Attīstības un plānošanas komitejas sastāvu.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Silmalas».
23. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
24. Par finansējumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienības Bērnu sociālās aprūpes centrs darbības nodrošināšanai.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com