Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 20.02.2017. plkst. 16.58

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 23. II plkst. 13.00 domes sēdi nr. 2  un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 4 atsavināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
4. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2013. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos nr. 2 «Par zemesgabalu nomas maksas apmēru».
5. Par Dundagas novada domes lēmuma atcelšanu.
6. Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu.
7. Par saistošo noteikumu projekta «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu» pieņemšanu.
8. Par zemes nomas līgumiem.
9. Par zemes nomas izsludināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma «Jaunbērziņi» sadalīšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Vecvagari».
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Annes».
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Klajumi».
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Anši».
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Gauri».
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Grīvas».
17. Par nekustamā īpašuma «Veckalnieki» sadalīšanu.
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
19. Par dalības pārtraukšanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā.
20. Par Kolkas pagasta pārvaldes nolikumu.
21. Par nekustamā īpašuma «Strautmaļi» sadalīšanu.
Dažādi jautājumi

 

Saistošo noteikumu projekts «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu»

Saistošo noteikumu projekts «Grozījumi Dundagas novada domes 2013. gada 24 .janvāra saistošajos noteikumos nr. 2 «Par zemesgabalu nomas maksas apmēru»»

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com