Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.01.2017. plkst. 17.01

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 26. I plkst. 13.00 domes  sēdi nr. 1 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
3. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem.
4. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu».
5. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
6. Par grozījumiem amatu katalogā.
7. Par līgumu slēgšanu ar a/s «Latvijas elektriskie tīkli».
8. Par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
9. Par dotācijas piešķiršanu 2017. gadā biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
10. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt» 2017.gadā.
11. Par finansējumu 2017. gada budžetā biedrībai «Randalist».
12. Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā.
13. Par kultūras pasākumu plānu 2017.gadam.
14. Par uzturēšanās izmaksām SIA «Dundagas veselības centrs».
15. Par uzturēšanās izmaksām aprūpes namā «Stacija».
16. Par finansējumu grāmatai «Dundagas novads- tradicionālā un mūsdienu kultūra».
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Rāvas».
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Anši».
20. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Eniņi».
22. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
23. Par nekustamā īpašuma «Kaņķumkārļi» platības precizēšanu.
24. Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 81» platības precizēšanu.
25. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.
26. Par Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvu.
27. Par atbrīvošanu no Sporta komisijas.
28. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu.
29. Par 2016. gada budžeta izpildi.
30. Par budžetu 2017. gadam.
31. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Dažādi jautājumi
Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com