Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.10.2016. plkst. 17.22

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 27. X  plkst. 13.00 domes sēdi nr. 13 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par Bērnu sociālās aprūpes centra Mazirbē pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu.
3. Par finansējumu Mazirbes internātpamatskolas struktūrvienības Bērnu sociālās aprūpes centrs darbības nodrošināšanai .
4. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2017. gadā».
5. Par grozījumiem līgumā biedrībai «Līvõd Īt».
6. Par saimnieciskā darba nodrošināšanu pašvaldības iestādē «Kultūras pils».
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
8. Par dalību 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā.
9. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu.
10. Par finansējumu mikroklimata uzlabošanai vidusskolas sporta zālē.
11. Par budžeta grozījumiem.
12. Par pašvaldības ceļiem un ielām.
13. Par nekustamā īpašuma «1905.gada iela — Akmentiņi» sadalīšanu.
14. Par lietošanas mērķa noteikšanu.
15. Par nekustamā īpašuma «Arfas» sadalīšanu.
16. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku .
17.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
18. Par nekustamā īpašuma nosaukuma pārdēvēšanu.
19. Par nekustamā īpašuma «Jaunklāvi» sadalīšanu.
20. Par nekustamā īpašuma «Laikkalni» sadalīšanu.
21. Par Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas nolikumu.
Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Saistošo noteikumu projekts
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com