Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 13.06.2016. plkst. 11.46

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 16. VI plkst. 13.00 domes sēdi nr. 8 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par finansējumu ielu apgaismojuma izbūvei Kolkā.
3. Par saistošo noteikumu projekta «Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu» pieņemšanu, grozījumu izdarīšanu pavadošos normatīvajos aktos un uzdevumiem Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijai.
4. Par finansējumu sporta organizatoram Dundagā.
5. Par finansējumu optikas pieslēgumam Talsu ielā 18.
6. Par finansējumu simtgadnieku projektam.
7. Par NĪN piedziņu bezstrīda kārtībā.
8. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» apstiprināšanu.
9. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
10. Par saistošajiem noteikumiem «Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā sistēmā».
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Liepas».
12. Par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.–2020. gadam.
13. Par nekustamā īpašuma «Pipari» sadalīšanu.
14. Par publisko gada pārskatu.
15. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com