Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.05.2016. plkst. 17.51

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 26. V plkst. 13.00 izsludina domes sēdi nr. 6 un nosaka sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par finansējumu profesionālās veļas mazgājamās mašīnas iegādei.
3. Par finansējumu trīsceļu vārsta ierīkošanai katlumājā Talsu ielā 7.
4. Par papildu finansējumu rotaļlaukumu elementu uzstādīšanai pie PII «Kurzemīte».
5. Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2016. gadā.
6. Par finansējumu mūzikas grupas «Daba san» albuma izdošanai.
7. Par papildu finansējumu Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādei.
8. Par 2016. gada budžeta grozījumiem.
9. Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Dundagas vidusskolā.
10. Par izsoles «Par nekustamā īpašuma Saules 16 daļu 1, 2, 6 un 7 nomas tiesību izsoli» rezultātu apstiprināšanu.
11. Par nolikuma «Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu nolikums» pieņemšanu.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem «Kūvali» un «Veckajakkalni».
13. Par grozījumiem Dundagas novada domes 26.11.2015. «Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Valpene Wind» » vēja parka ierīkošanai.
14. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Dundagas novada atbalsta biedrību.
15. Par izmaiņām pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
16. Par zemju nomu.
17. Par zemes vienību platību precizēšanu.
18. Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Ziemeļkurzeme» un pašvaldības kapitālsabiedrības «Kolkas ūdens» apvienošanu.
19. Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.12.2010. saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
20. Par saistošajiem noteikumiem «Par notekūdeņu novadīšanu sabiedriskajā centralizētajā sistēmā».
21. Par Sporta komisiju.
22. Par nolikuma projektu «Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas nolikums» un Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas sastāvu.
23. Par darba grupas darba izbeigšanu.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com