Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.03.2015. plkst. 17.30

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 26. III plkst. 13.00 izsludina domes sēdi nr. 3 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.

2. Par grozījumiem amatu katalogā.

3. Par zemes nomas līgumu ar SIA «Enercom».

4. Par grozījumiem Dundagas novada domes 29.01.2015. lēmumā nr.8 «Par telpu nomu Dundagas pilī».

5. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2015. gadam.

6. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.

7. Par automašīnas izsoles cenu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.

9. Par grozījumiem 29.01.2015. Dundagas novada domes lēmumā nr. 21 «Par nekustamā īpašuma «Jugumegi» lietošanas mērķa maiņu».

10. Par nekustamā īpašuma «Pētermači» sadalīšanu.

11. Par zemes īpašuma «Dzilnas» ieskaitīšanu valsts rezerves zemes fondā.

12. Par nekustamā īpašuma «Dižspriņģi» sadalīšanu.

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Meļķi».

14. Par medību platību nomu.

15. Par nekustamā īpašuma «Randi 1» sadalīšanu.

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Kaltiņi».

17. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».

18. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu.

Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com