Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.02.2015. plkst. 08.28

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 26. II plkst. 13.00 izsludina domes sēdi nr. 2
un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par lielgabarīta atkritumu konteineru iegādi.
3. Par amata vietas izveidošanu.
4. Par parka estrādes soliņiem.
5. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt» 2015.gadā.
6. Par deleģēšanas līgumu un finansējumu biedrībai «Randalist».
7. Par valsts mērķdotācijas sadalīšanu novada mākslinieciskajiem kolektīviem.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
9. Par izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā».
11. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.04.2014. lēmumā nr. 105 «Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Silmaļi».
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Rozīši».
14. Par īpašuma «Mežstrauti» zemes ierīcības projekta grafiskā pielikuma apstiprināšanu.
15. Par nolikumu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».
16. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
17. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas sastāvā.
18. Par budžetu 2015. gadam.
Dažādi jautājumi.

 

Domes sēde notiks Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14.

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Projekts: Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam
Projekts: Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā»
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde, dome
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com