Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.11.2014. plkst. 17.22

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 27. XI plkst. 13.00 domes sēdi nr. 18 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par remonta uzsākšanu PII «Kurzemīte» grupā.
3. Par automašīnu iegādi.
4. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015. gadā».
5. Par pašvaldības ēku energosertifikāciju.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.
7. Par aprūpes nodrošināšanu A. B.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Mežvidi».
9. Par nekustamā īpašuma «Rūmenes» sadalīšanu.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem «Dižpriedes» un «Liblabā».
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Ūdriņi».
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Pīlāgi».
13. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» nolikumu.
14. Par dienesta dzīvojamām telpām.
15. Par Medību koordinācijas komisiju.
16. Par ciema statusu piešķiršanu Dundagas novada Dundagas pagasta apdzīvotajām vietām.
17. Par dzīvokļu jautājumiem.
18. Par precizējumu maksas pakalpojumam «Dundadznieks».
19. Par grozījumiem avīzes «Dundadznieks» nolikumā.
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam «Bāriņi».
21. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com