Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Darba devēji, piesakieties subsidēto darbavietu izveidei! 23.05.2016. plkst. 10.06

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus dalībai ESF projekta «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem» nr. 9.1.1.1/15/I/001 pasākumā «Pasākums noteiktām personu grupām», ko īstenos Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā «Izaugsme un nodarbinātība».

ES līdzfinansētā projekta «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem» īstenošanā var iesaistīties:

  • komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),
  • pašnodarbinātās personas,
  • biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no NVA saņems šādu finansiālu atbalstu:

  • dotāciju darba algai — 50% no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, taču dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas lielumu;
  • dotāciju darba vadītāja atlīdzībai — 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās — asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12–24 mēnešus.

Subsidētajās darbavietās nodarbinās bezdarbniekus, kuri bijuši bez darba vismaz gadu, kā arī bezdarbniekus, kuri ir vecāki par 55 gadiem.

Kā darba devējam pieteikties subsidēto darbavietu izveidei?

1. solis: NVA interneta lapā jāatver pieteikuma veidlapa

2. solis: Jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāpievieno prasītā informācija.

3. solis: Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darbavietu.

NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos sasauc Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam subsidēto darbavietu izveidi. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņo darba devējam un pozitīvas atbildes gadījumā aicina slēgt līgumu par subsidētās darbavietas izveidi. 

Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA Talsu filiālē Krišjāņa Valdemāra ielā 2 a, Talsos, vai sazinoties ar pasākuma koordinējošo eksperti Lindu Zemīti  pa tel. 25685273, 63291709 vai e-pastā: linda.zemite@nva.gov.lv.

 

NVA projekta logotips

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
darbs
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com