Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte» 31.08.2020. plkst. 10.14

Pirmsskolas izglītības iestāde “Kurzemīte” ir noteikusi kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai iestādes telpās un teritorijā.

 

Iestādē netiks pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.

Iestādē netiks uzņemti izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm.

Darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nepieciešams sekot savam veselības stāvoklim un attiecīgi rīkoties, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.

Ja iestādē izglītojamajam tiks konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), tādā gadījumā:

  • izolēs izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošinās tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni;
  • lai novērstu darbinieku inficēšanās risku izglītojamam jālieto sejas maska vai deguna un mutes aizsegs, bet darbiniekam  medicīniskā sejas maska;
  • notiks saziņa ar izglītojamā vecākiem, kuriem nekavējoties jāierodas pēc izglītojamā un telefoniski jākontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  • izglītojamais tiks ārstēts, atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezties iestādē varēs saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem;
  • vecākiem vienmēr jāinformē par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

Ja darbinieks vai izglītojamam iestādē tiks konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiks izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Vecākiem nekavējoties jāinformē iestādes atbildīgā persona, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.

Darbiniekiem, izglītojamo vecākiem kā arī iestādes pakalpojumu sniedzējiem tiks ieteikts izmantot mobilo lietotni „Apturi Covid” kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai.

Iestādē ir izstrādāta rīcība reaģēšanai gadījumos, kad darbinieks ziņo par inficēšanos ar Covid-19. 

Būs jāievēro distancēšanās pasākumi 

Bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem normālos laikapstākļos tiks organizēta teritorijā (rotaļlaukumos vai nojumē), pārējā laikā – katrai grupai no savas ieejas (nestaigājot cauri iestādei no grupas uz grupu), veicinot iespēju distancēties un lietojot mutes un deguna aizsegus.

Apmeklētājiem ienākot iestādē jālieto mutes un deguna aizsegs.

Vecākiem, pakalpojumu sniedzējiem un apmeklētājiem jāievēro 2 metru distance no citām personām, ilgi neuzkavējoties iestādes telpās vai teritorijā.

Mācību aktivitātes un pasākumi pēc iespējas notiks katrai izglītojamo grupai atsevišķi.

Ja tiks organizēti pasākumi un citas aktivitātes visu grupu bērniem, tie notiks ārpus telpām vai vietās, kur iespējams distancēties grupai no grupas.

Iestāde mazinās izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus teritorijas dienas ietvaros.

Iestādē pēc iespējas gultas izvietos tālāk vienu no otras. Bērnu guldināšanā ievēros principu - „galva pret kājām”. 

Higiēnas nodrošināšana

Lai nodrošinātu prasības roku higiēnai, bieži, rūpīgi un pareizi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma un pēc pastaigas ārā.

Iestādē tiks nodrošināta regulāra telpu vēdināšana un uzkopšana.

Iestādē netiks izmantotas mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt kā arī nedrīkstēs nest rotaļlietas no mājām.

 

Noteikumi tiks piemēroti no 2020. gada 1. septembra un to ievērošana būs  saistoša visiem iestādes darbiniekiem, bērnu vecākiem un citiem iestādes apmeklētājiem.

 

Noteikumu pilns teksts – pielikumā.

 

Pirmsskolas izglītības iestādes ’’Kurzemīte’’ vadītāja Rudīte Baļķīte

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības pirmsskolas izglītības iestādes „Kurzemīte” telpās un teritorijā
Atslēgvārdi
izglītība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com