Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Biotopa konstatēšana ir kompliments tā īpašniekam 02.03.2020. plkst. 15.10

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par 2019. gada konstatētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ), un ir izsūtītas vēstules vairāk nekā 5 000 īpašnieku, kuru īpašumi apsekoti pērn un tajos konstatēti ES nozīmes aizsargājamie zālāju biotopi jeb BVZ.

Dabas skaitīšana neapseko visus Latvijas zālājus. Inventarizācijai tiek atlasīti vēsturiski zināmie bioloģiski vērtīgie un ilglaicīgie zālāji, kuri noteiktu laiku nav apsēti un uzarti.  Līdz ar to varētu gaidīt, ka pēc rūpīgas atlases ikviens no apsekotajiem zālājiem var tikt identificēts kā BVZ. Taču diemžēl visu triju sezonu dati liecina, ka BVZ sastopami vairs mazāk nekā piektajā daļā no dabas skaitīšanā apsekotajiem apmēram 230 000 ha zālāju.  

Bez cilvēka iesaistes BVZ pastāvēšana ir apdraudēta, jo tie veidojas daudzu gadu desmitu laikā ar nosacījumu, ka zālājs tiek atbilstoši apsaimniekots – noganīts vai nopļauts, bet nopļautais tiek novākts no lauka. Šī vērtīgā biotopa galvenie sarukšanas iemesli ir to neapsaimniekošana vai nepiemērota apsaimniekošana, kā arī apmežošana un uzaršana.

Dabas daudzveidības saglabāšanā svarīgs aspekts ir apsaimniekotāja izpratnei par dabas vērtību sastopamību un vēlmei to saglabāt. Jo tikai tā ir iespējams uzlabot jau esošo biotopu stāvokli un ar laiku veidot jaunas platības.

Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne atklāj, ka «atgriezeniskā saite pēc BVZ rezultātu vēstuļu izsūtīšanas ik gadu ir ļoti liela, tā atspoguļo īpašnieku interesi par dabas vērtībām. Cilvēki vairāk ievēro apkārt notiekošās vides pārmaiņas, tādēļ novērtē dabas daudzveidību īpašumā esošajā vērtīgajā zālājā. Ir arī īpašnieki, kuri par biotopu savā zemē nav priecīgi, jo kļūdaini domā, ka tādējādi zālājā vairs nevarēs ganīt lopus. Biotopa konstatēšana ir vērtīga informācija īpašniekam, tas vienlaikus ir kompliments par līdz šim atbilstoši un pārdomāti veiktu apsaimniekošanu».

Lai veicinātu bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšanu, uzturot savvaļas augu, kukaiņu, dzīvnieku un putnu populācijas, BVZ īpašnieki un apsaimniekotāji var pieteikties Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumiem, uzņemoties daudzgadu saistības, ja BVZ platība ir vismaz viens hektārs.

Atgādinām, ka dabas skaitīšanas informatīvā rezultātu vēstule tiek sūtīta tikai tiem īpašniekiem, kuru īpašumā ir konstatēts biotops. Līdz šim apkopotos rezultātus ikviens var aplūkot Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Savukārt informācija par vēlamo biotopu apsaimniekošanu pieejama pārvaldes tīmekļa vietnē (https://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/biotopu_grupas/).

Jau aprīlī uzsāksies ceturtā dabas skaitīšanas sezona. Tās laikā turpināsies arī bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošana.

Dabas skaitīšanas jeb ES Kohēzijas fonda projekta «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā» visas paredzētās aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023. gadam. Plašāka informācija pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv un  www.daba.gov.lv.

Aicinām ikvienu zemes īpašnieku saimniekot dabai draudzīgi, baudot un saglabājot dabas daudzveidību ap sevi!

 

Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas skaitīšanas vadītāja asistente

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
daba, DAP
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com