Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bērnu dienas centra «Mājas» īstenotie projekti 06.09.2021. plkst. 14.25

Bērnu dienas centrs ''Mājas'', piedaloties valsts budžeta finansētās programmas ,,Atbalsts skolēnu un jauniešu nometņu organizēšanai” konkursā, ko izsludināja Talsu novada  pašvaldība, guva iespēju īstenot divus projektus ar nosaukumu ,,Raibais piedzīvojums vasarā”.

Tās bija divas dienas nometnes, kurās bija paredzēts piedalīties četrdesmit bijušajā Dundagas novadā deklarētajiem bērniem, katrā nometnē pa divdesmit. Pirmā nometne ilga no 9.augusta līdz 13.augustam, un tiešām tajā piedalījās divdesmit bērni. Otrā nometne notika no 16.augusta līdz 20.augustam. Diemžēl pēdējā brīdī trīs no dalībniekiem nevarēja piedalīties, tiesa, attaisnojošu iemeslu dēļ.

Katra nometnes diena sākās plkst.9.00 un beidzās plkst.15.00. Dalībnieki nometnēm tika izvēlēti sadarbībā ar Dundagas pagasta sociālo dienestu. Tie bija bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem atbilstoši projekta pieteikumā norādītajiem kritērijiem.

Projektu mērķis – bērnu kvalitatīva brīvā laika pavadīšana, attīstot viņu sociālās un fiziskās prasmes, radošās spējas un paplašinot redzesloku par sevi un apkārtni. Tas arī tika sasniegts. Kopā būšana, komunikācija un sadarbība bija šīs nometnes mugurkauls. Katrā nometnē dalībnieki skolotājas Sandras Dadzes vadībā darināja savu karogu. Atšķīrās gan katras nometnes dalībnieki, gan viņu veidotie karogi, taču prieks darināt tos bija visiem.

Bērni interesantā veidā apguva gan dabas zinības, gan Dundagas vēsturi, gan nedaudz atsvaidzināja angļu valodas zināšanas. Tāpat viņus priecēja sporta aktivitātes un sadarbības spēles, kā arī rīta un noslēguma apļi, kur bērni vairāk mācījās iepazīt savas izjūtas, tās nosaukt un par tām pastāstīt citiem. Nometnes dalībnieki aptaujas anketā atzina, ka patikušas visas nodarbības.

Vairākiem īsts atklājums bija Dundagas luterāņu baznīca un pils. Nometnes dalībniekiem patika arī kolekcija ,,Vecmuižā” un tur spontāni sarīkotā diskotēka ar ,,saldajām” 80.gadu dziesmām. Bērni anketā rakstīja, ka iemācījušies barot vistas un kaziņas, daudz uzzinājuši par ekosistēmu un to, ka Dundagas parkā ir tik daudz augu un dzīvnieku. Pats pārsteidzošākais – Dundaga ir sikspārņu galvaspilsēta! Tāpat anketas atklāja, ka bērniem garšojuši visi ēdieni nometnē.

Aizkustinoši bija lasīt anketās šādus apgalvojumus: iemācījos labāk uzvesties, būt laipns pret citiem, palīdzēt viņiem; iemācījos, ka jābūt draudzīgam pret visiem; iemācījos draudzēties; jutos laimīga, iemācījos spēlēties ar jauniem draugiem; iemācījos būt laimīgs, ieguvu jaunus draugus. Neapšaubāms nometņu ieguvums ir bijis arī tas, ka bērniem tika celta pašapziņa un viņi ieguva pārliecību par savām spējām.

Īstenotās aktivitātes pirmajā nometnē bija šādas: īsas ekskursijas pa Dundagu – Dundagas luterāņu baznīca un pils, radošās mākslas un angļu valodas darbnīcas, sporta aktivitātes, dažādas spēles – dabas spēles, spēles sociālo prasmju attīstīšanai, orientēšanās spēles, dabas trase, gatavošanās pārgājienam un pārgājiens uz zemnieku saimniecību ,,Kļaviņas”, noslēguma pasākums pie jūras, rīta un noslēguma apļi. Tieši tādas pašas nodarbes bija paredzētas arī otrajā nometnē, bet laika apstākļi ieviesa savas korekcijas – tik bieži un stipri lija, ka pārgājiena vietā nācās izvēlēties ekskursiju ar autobusu uz ,,Vecmuižu”, seno lietu muzeju. Tāpat nedaudz mainījās noslēguma dienas plāns, jo ūdens jūrā bija tik vēss, ka nevienu tas nevilināja, tāpēc iznāca neliela ekskursija uz Ēvažu stāvkrastu un Kolkasragu, kā arī pa zemnieku saimniecību ,,Pūpoli”.

Nu ir pienākusi kārta pateikt paldies visiem, bez kuru palīdzības nometnes nebūtu varējušas notikt. Vispirms tā ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas sagatavoja informatīvo ziņojumu ,,Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabinets, kas, pamatojoties uz iesniegto ziņojumu, piešķīra līdzekļus, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. Paldies Valsts izglītības satura centram un Talsu novada pašvaldībai, kas īstenoja programmu ,,Atbalsts skolēnu un jauniešu nometņu organizēšanai”!

Informācija par šo valsts budžeta finansēto programmu mūsu biedrībā nonāca, pateicoties Dundagas pagasta pārvaldes darbiniecēm Dacei Kurpniecei un Ingai Rallei. Pirmo ,,jā” nometnēm uzreiz sacīja Sarmīte Zumberga, kļūdama par abu nometņu vadītāju. Lieliska sadarbība mums izveidojās ar Dundagas pagasta sociālā dienesta darbinieci Diānu Teibi. Kopā ar viņu arī tika izraudzīti bērni, kuriem tās būtu visvairāk vajadzīgas. Paldies jums katrai par savu artavu, lai nometnes būtu!

Milzīgs paldies pienākas radošajai un atbildīgajai skolotāju komandai: Sandrai Dadzei, Jolantai Ģērmanei, Gundegai Lapiņai un Zandai Zvinģelei. Liels paldies Dzintrai Jānbergai par darbu!

Gribu pateikties arī Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājam Uldim Katlapam un izglītības darba speciālistei Lienītei Krūzītei par labu sadarbību. Bez Ulda Katlapa iedrošinājuma varbūt pirmās nometnes nemaz nebūtu.

Laikā, kad nometnes tika organizētas, lielu darbu, gatavojot dažādus uzskates materiālus, ieguldīja skolnieces: Marija Hanna Kristiņa, Annija un Paula Rozefeldes. Paldies viņām! Pateicība arī Jolantai Anzenavai un viņas bērniem, kas kopā bija sagatavojuši interesantu dabas trasīti!

Paldies ģimenes ārstei Guntai Skujiņai par gatavību palīdzēt nepieciešamības gadījumā! Paldies Dievam, nometnē nopietnu traumu nebija un Covid-19 arī tur nevienu neskāra.

Pateicība Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Andrim Kojro par atbalstu! Paldies šoferītim Edgaram Kārklevalkam!

Paldies Dundagas vidusskolas direktorei Aigai Štrausei par atļauju izmantot arī dažas ,,Mazās skolas” telpas!

Pateicība lieliskajām gidēm Rutai Bērziņai un Alvīnei Martai Freibergai pilī un Alandai Pūliņai baznīcā!

Paldies z/s ,,Kļaviņas” viesmīlīgajiem saimniekiem Mārai un Ivaram Šleineriem, atraktīvajam ,,Vecmuižas” kolekcijas krājējam un glabātājam Gunāram Laicānam un z/s ,,Pūpoli” jaukajiem saimniekiem Dacei un Edgaram Kārklevalkiem par uzņemšanu! Tāpat paldies Kurzemes reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra dabas izglītības speciālistei Baibai Rallei par saistošajām dabas spēlēm! Pateicība Madaram Burnevicam, kas ar savu stāstījumu un rādītajām fotogrāfijām un videofilmām par saviem ceļojumiem aizrāva gan bērnus, gan skolotājus!

Par iespēju iegādāties nometnēm vajadzīgās lietas tepat, Dundagā, paldies IK ,,Foto jums”, SIA ,,Dundagas ABC”, SIA ,,Gabriēla” un SIA ,,Latvijas Aptieka”! Par glītajiem piekariņiem mājas formā, kas nometņu laikā pārtapa par vārdu zīmēm bērniem, pateicība SIA ,,B basic”!

Paldies visiem uzrunātajiem vecākiem par atsaucību un atbildīgumu, savukārt bērniem – par piedalīšanos un darbošanos no sirds! Ļoti vēlētos teikt – uz tikšanos nometnēs nākamajā vasarā, bet, lai tās kvalitatīvi sarīkotu, vajadzīgs finansējums. Pagaidām tādu iespēju nesaskatu. Atliek tikai cerēt, ka līdz nākamajai vasarai varētu kāds interesants piedāvājums parādīties.   

No 1.septembra bērnu dienas centrs ,,Mājas” ir atvērts 1.- 4.klašu bērniem, kas gaida savus vecākus vai satiksmes autobusu. Diemžēl epidemioloģiskā stāvokļa dēļ pārējiem šīs grupas bērniem pagaidām darbošanās centriņā ir liegta.

 

Diāna Siliņa, biedrības ,,Bērnu dienas centrs ,,Mājas”” vadītāja

 

Pievienotie foto no Dundagas bērnu dienas centra albuma.


Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
sabiedrība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com