Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 01.06.2022. plkst. 08.15

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 43.02. «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana» aktivitātēs: 43.02.1. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos, 43.02.2. Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs un 43.02.3. Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022. gada 28. jūnija līdz 2022. gada 28. jūlijam

Sludinājuma kopsumma: 176 731,15 €

Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu  īstenošanas termiņš: 2023.gada 1.jūnijs.

Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.

 

Rīcība

EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana

Atbalsta apmērs

88 731,15  €

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcībā ir paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 €

Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 1.kategorijas būvniecību.

Maksimālā atbalsta intensitāte

50% – pamata; 30% – lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% – inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam

Papildus nosacījumi

Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā attiecināt tikai būvniecību ar būves novietošanu, t.i pirmās kategorijas būvniecības projektus.

 

Rīcība

EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

Apbalsta apmērs 

88 000 €

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcībā tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma nozares attīstībā. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram: atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošana tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietas upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādēm. Pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošana, t.sk. ielu un ceļu, veloceliņu, stāvlaukumu būvniecība vai pārbūve, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi[1] uz dabas vērtībām.

Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 €

Ja tiek iesniegts projekts, kas paredz būvniecību – projektam ir pievienots būvprojekts vai paskaidrojuma raksts par 1.kategorijas būvniecību.

Maksimālā atbalsta intensitāte

50%, 30% – lielam uzņēmumam, 80% – ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% – sabiedriskā labuma projektiem

Papildus nosacījumi

Projektos var iegādāt pamatlīdzekļus un būvniecības jomā attiecināt tikai būvniecību ar būves novietošanu, t.i pirmās kategorijas būvniecības projektus.

 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020.gadam var iepazīties biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā telpās).

Elektroniski SVVA stratēģija un projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

 

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

Kontaktperosna: Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,

 

Gunta Abaja,
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» koordinatore                             

 [1] Antropogēnā slodze - Tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). Pārmērīga antropogēnā slodze var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com