Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atjaunots darbā Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs 23.01.2020. plkst. 16.33

Talsos 2020. gada 22. janvārī Kurzemes rajona tiesa izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu prasītāja prasībā pret Dundagas novada pašvaldību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba algas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

Tiesa daļēji apmierināja prasītāja prasību, atzīstot par spēkā neesošu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores 2019. gada 12. augusta Darba līguma uzteikumu  Dundagas novada pašvaldības Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam, ka arī uzliekot par pienākumu nekavējoties atjaunot viņu iepriekšējā darbā.

Tika nolemts piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu prasītājam vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku  no 2019. gada 23. augusta līdz  2020. gada 22. janvārim 6803,70 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus.

Noteica, ka spriedums daļā par atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus, izpildāms nekavējoties.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu prasītājam morālā kaitējuma kompensāciju 1500 EUR, bet pārējā daļā 8500 EUR prasību noraidīt.

Uzlika par pienākumu Dundagas novada pašvaldībai publicēt atvainošanos prasītajam par morālā kaitējuma nodarīšanu, atvainošanos publicējot interneta portālā www.dundaga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij valsts nodevu 628,06 EUR.

Nolēma piedzīt no Dundagas novada pašvaldības par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 1,51 EUR.

Noraidīja prasību daļā par Dundagas novada domes 2019. gada 9. augusta lēmuma Nr.189 atzīšanu par spēkā neesošu.

Kvītis par tiesas izdevumu samaksu jāiesniedz Kurzemes rajona tiesā.

Dundagas novada pašvaldība informē, ka sprieduma daļu, kas izpildāma nekavējoši par prasītāja atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu 2000 EUR, ieturot likumā paredzētos nodokļu maksājumus, pašvaldība izpildīja 2020. gada 23. janvārī. Pārējā daļā sprieduma labprātīgai izpildei ir noteikts termiņš — desmit dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Dundagas novada pašvaldība spriedumu var pārsūdzēt divdesmit dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, Kurzemes apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību Kurzemes rajona tiesā (Talsos).

 

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
Kolka
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com