Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atceroties divtūkstoš piecpadsmito 13.01.2016. plkst. 12.25

Janvārī

6. I laikraksta Dundadznieks redakcija sadarbībā ar novada domi un bibliotekāri Velgu Rozenbergu Kaļķos rīkoja tikšanos ar ciema iedzīvotājiem. Piedalījās izpilddirektors Visvaldis Radelis, deputāte Smaida Šnikvalde, redaktors Alnis Auziņš un viņa vietniece Diāna Siliņa. 

20. I Mazirbē Barikāžu laiku palīdzēja atcerēties dalībnieku atmiņas un dokumentālā filma Tēvu barikādes. Pie ugunskura par 1991. gada janvāra notikumiem stāstīja aculiecinieki un līdzdalībnieki — Aldis Kreicers, kas sargāja televīzijas torni, un Andris Kandis, kas sargāja Doma laukumu.

29. I pilī tikās Latvijas Lauku foruma (LLF) pārstāvji ar Dundagas pagasta vietējo iniciatīvas grupu — ieinteresētiem sava pagasta uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu attīstībā un aktīviem LEADER projektu īstenotājiem. Ar to biedrība LLF Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā projektā uzsāka vietējās rīcības grupas teritorijas pētījumu Biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana. Pētījumā paredzēti 7 semināri un viens pieredzes izbrauciens uz Zemgali.

16. I pilī spēlfilma Modris.

31. I Lībiešu tautas namā koncertēja Jānis Lūsēns un Uģis Roze.

Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (PLPKS) Dundaga valdes priekšsēdētājam Guntim Pirvitam Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas gada noslēguma pasākumā pasniedza Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu par kooperācijas un uzņēmējdarbības veicināšanu laukos, apdzīvotības un darba nodrošināšanu, sekmējot lauksaimnieku stabilitāti, modernizāciju un attīstību.

Janvārī vidusskolā sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju sācies projekts Esi līderis!, ko finansē novada pašvaldība. Tajā iesaistījušās 10. un 11. klašu skolēni.

Februārī

3. II Dundagas bibliotēkā, piedaloties autoram, atklāja Jura Bērziņa–Soma fotogrāfiju izstādi Tu esi. Tu vari. Tajā iemūžināti sportisti 2012. gada Londonas paraolimpiskajās spēlēs, un tā tapusi ar bankas Citadele atbalstu.

5. II Kolkas tautas namā notika Popiela, kurā piedalās arī Dundagas vidusskolas 8.b klase (U. Sila).

7. II Kolkas tautas namā Usmas amatierteātra izrāde Labuma meklējumos.

No 6. līdz 8. II Dundagas novads kuplināja Balttour 2015 izstādi Ķīpsalā.

11. II Ēnu dienā piedalījās Dundagas vidusskolas skolēni Adrians Beņislavskis, Kārlis Alksnis, kas ēnoja novada policijas inspektoru Jāni Simsonu, Rasa Kokoreviča, kas ēnoja darbinieku Ārlietu ministrijas Āzijas un Okeānijas nodaļā, un Lora Egle, kas ēnoja ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču.

12. II Dundagas vidusskolā notika konkurss — Popielas paveids Popanova.

No 9. līdz 13. II Maskavā notikušajā izstādē Prodexpo 2015 SIA Līcis–93 saņēmis divas zelta medaļas — vienu par Kolkas cehā ražotajām šprotēm eļļā un otru par Ģipkas cehā ražotajām šprotēm eļļā Rīgas zelts.

13. II četru novadu Kultūras darbinieku dienā Talsos sveica arī Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāju Rutu Emerbergu 25 darba gadu jubilejā un vecāko bibliotekāri Daigu Muželovsku 40 gadu darba jubilejā. Talsu tautas namā Dundagas deju kolektīva Dun-dang koncerts. 

14. II Vīdalē ar iedzīvotājiem tikās izpilddirektors V. Radelis, deputāte Gunta Abaja, avīzes Dundadznieks redaktors Alnis Auziņš un viņa vietniece Diāna Siliņa.

Dundagas vidusskolas sporta zālē notika Dundadznieku kauss, kam apritēja pieci gadi. Turnīrā piedalījās sešas jauktās volejbola komandas, kuras vienoja sauklis «Tiem, kam Dundaga sirdī!». Pirmo vietu spraigā fināla spēlē izcīnīja komanda Dundžiņi  —  Dairis Drīksne, Jānis Filips, Ģirts Jānbergs, Kaspars Kristiņš, Dace Krūziņa, Aivars Pekmans, Jānis Zīle un Aigars Zvirbulis —, aiz sevis atstājot Dundagas mežus. Trešo vietu ieguva komanda Auto Kada.

28. II reģistrēta biedrība Visvīdale.

20. II Talsu tautas namā Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas lauksaimnieki un viņu partneri atskatījās uz pērn paveikto un sumināja labāko. Arī mūsu novada lauksaimnieki — Ainars Šimpermanis, Zadiņu ģimene, Diāna un Edgars Pētersoni, i/k Lienītes un Silvija Reine — saņēma Dundagas pašvaldības diplomus.

Rojā konkursā Popiela  žūrija galveno balvu vidusskolēnu grupā ieguva Dundaags vidusskolas skolēni ar Marka Ronsona dziesmu. Priekšnesumu kuplināja Kolkas skolas absolventi — Jānis Zvirbulis un Ilmārs Antmanis.

 25. II spēkā stājās jaunais Slīteres Nacionālā parka (SNP) likums.

Martā

1. III Kolkas tautas namā rādīja dokumentālo filmu Freimis. Mārtiņš Freimanis.

3. III mūžībā aizgājis Viesturs Rērihs.

6. III bērnudārzā Kurzemīte 14. reizi ielidoja Dunduriņš.

7. III Kolkas tautas namā 5. reizi notika novada dziedošo talantu koncerts Mēs tikāmies martā. Klausītāju simpātijas izpelnījās Mareks Borsuks ar Harija Zariņa dziesmu Par Latviju, Iveta Akmeņlauka ar Raimonda Paula dziesmu Vētra nāk un Guntis Kārklevalks ar Alberta Legzdiņa un grupas Baltie lāči dziesmu Saeimzeļļi. Koncerta rīkotāju speciālbalva — Valteram Laķevicam.

16. III pēc ziedu nolikšanas un sveču aizdegšanas pie pieminekļa Kurzemes stiprajiem vīriem  interesenti devās uz Lestenes Brāļu kapiem.

18. III Nevejas Jaunanšos pie nevejniekiem ciemojās novada izpilddirektors V. Radelis, domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne, Dundadznieka redakcijas žurnālisti A. Auziņš un D. Siliņa.

19. III Puzē notika Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas kopsapulce un LLF rīkots seminārs.

Pilī grafiskais dizainers Ainars Gaidis iepazīstināja ar Dundagas novada simbolu kopu.

21. III pils zālē uzstājās cāļi un gaiļi. Par Cāli 2015 kļuva Mārcis Sudmals, par Gaili 2015 — Līvai Bērzkalne.

23. III Mazajā skolā, piedaloties skolotājām un bērniem, kā arī Bišu mammai un Bitītei Spindzelei, atklāja rotaļu stūri.

Kolkas tautas namā dokumentālā filma Laimes ekonomika.

25. III pie Šķeltā akmens notika piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem, pēc tam pilī varēja sasildīties pie tējas krūzes un noskatīties Dzintras Gekas filmu Kur palika tēvi?.

Kopš 26. III pie Līkās muižas plīvo ne tikai Latvijas Republikas, bet arī Dundagas novada karogs.

28. III pilī 5. reizi notika novada dziedošo talantu koncerts Mēs tikāmies martā. Klausītājiem pie sirds vislabāk gāja Kurzemītes daiļavas ar dziesmu Party for everbody, Laine Šmite ar Boba Dilana dziesmu Make you feel my love, kā arī Lindas Pavlovskas un Jāņa Simsona duets ar Raimonda Paula dziesmu Tikai nesaki nevienam.

Lībiešu tautas namā uz Līvu savienības pilnsapulci kopā sanāca tās biedri.

Talsu novada sporta spēļu ziemas posmā bijušā Talsu rajona pagasti sacentās novusā, galda tenisā, šahā, dambretē, šautriņu mešanā, svarstieņa spiešanā guļus, 21. III — zolītē. Mūsu novadu pārstāvēja 2 komandas — no Dundagas un Kolkas pagasta. Dundagas pagasta komandai kopvērtējumā 5. vieta.

Aprīlī

Uz Lieldienām 5. IV Vīdales centrā, ko sapost rosināja biedrība Visvīdale, bija uzradušies dabas objekti — vairāki salmu garauši.

5. IV Lieldienu pasākumi Dundagā un Kolkā. 

No 14. līdz 17. IV atbildes vizītē uz Dāniju, Kēges komūnu, devās Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, viņa vietniece Andra Grīvāne, izpilddirektors Visvaldis Radelis un Dānijas — Latvijas komitejas pārstāve Sandra Salceviča.

16. IV Talsu ģimnāzijā 8. un 9. klašu komandu sporta un prāta spēlēs Muskulītis, sacenšoties ar 12 komandām, uzvarēja Dundagas vidusskolas 8. b klases (U. Sila) komanda Marinētie gurķīši.

22. IV Pāces Vilnas fabrikā ar ciema iedzīvotājiem tikās izpilddirektors V. Radelis, deputāte Una Sila, Dundadznieka žurnālisti A. Auziņš un D. Siliņa.

24. IV bērnudārza Kurzemīte saime Dundagā rīkoja orientēšanās sacensības citu bijušo Talsu rajona bērnudārza darbiniekiem. 

Pēcpusdienā Dundagas centrā bija uzradusies medņu vistiņa, ko noķēra un aizveda uz Pāces priedēm... 

25. IV notika Lielā talka.

Maijā

4. V piecos Ziemeļkurzemes luterāņu dievnamos — Rojā, Ģipkā, Kolkā, Mazirbē un Dundagā — vienlaikus skanēja kokles. Vakarā visi koklētāji no dažādām Latvijas vietām satikās noslēguma koncertā Kolkas tautas namā.

6. V Dundagā ar vidusskolas 1.–5. klašu skolēniem tikās rakstniece Ieva Samauska.

8. V pilī notika Latvijas Pašvaldības izpilddirektoru asociācijas biedru sanāksme.

9. un 10. V Kolkā Pasaules migrējošo putnu dienā varēja vērot putnus un to apgredzenošanu.   

16. V pirmoreiz Dundagā notika Ģimenes dienai veltīts koncerts.

Kubalu skola–muzejs aicināja uz Muzeju nakti — Satikšanās. Ernests Dinsbergs, Rainis un mēs.

18. V Šlīteres bākā atklāja Dundagas bērnu dienas centra Mājas veidoto rūķu izstādi.

No 18. līdz 21. V, turpinoties Ķīnas Tautas Republikas provinču līderu un Centrālās un Austrumu Eiropas pašvaldību pārstāvju asociācijas sadarbībai, domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne šajā asociācijā Ķīnā pārstāvēja mūsu pašvaldību.

19. V ar iedzīvotājiem Valpenē tikās izpilddirektors V. Radelis, deputāts Guntis Pirvits un Dundadznieka redakcija.

22. V pa 5 km trasi pie Kolkasraga nūjoja gan dundadznieki, gan kolcinieki.

28. V novada domes sēdē izskatīja finanšu piešķiršanu konkursā Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem (AVIP). Pieteikušies bija 7 pretendenti, no tiem ar kopējo 3397,56 finansējumu atbalstīja piecus.

Mazajā skolā ar koncertprogrammu Krāso raibu pavasari! uzstājās 1.–4. klašu vecāki.

29. V Kolkasragā Vides dienu un reizē mācību gada noslēgumu sagaidīja Kolkas ekoskola un ciemiņi no Dundagas — 7. a klase ar audzinātāju Lienīti Iesalnieci.

30. V Jūrmalā, ZZ čempionāta finālā, kurā piedalījās 180 komandas no Latvijas, 8. b klase (U. Sila) ieguva 3. vietu.

Piedaloties SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» makulatūras vākšanas konkursā  Palīdzēsim kokiem!, bērnudārzs Kurzemīte nopelnīja godpilno 1. vietu.

Pateicoties brāļu Arņa un Jāņa Apsīšu mecenātismam, Vītola fonda stipendijas piešķīra Dundagas vidusskolas absolventiem, topošajiem studentiem: Lorai Eglei, Amandai Piparei, Andželai Leperei, Gatim Vansovičam un Matīsam Grauzem. 

Jūnijā

5. VI kultūras pasākumā Baznīcu nakts piedalījās visas Kolkas ciema baznīcas, Mazirbes un Dundagas luterāņu dievnami.

6.–7. VI Slīteres ceļotāju diena.

9. VI Kolkas tautas namā viesojas Dobeles amatierteātris ar komēdiju Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass.

13. VI ar Rīgas Zelta kora koncertu atklāja jauno pils estrādi.

14. VI LTV1 raidījumā Lai top! kopā uzstājās pazīstamie bārmeņi, dvīņubrāļi Andris un Inguss Reizenbergi un Dundagas vidusskolas jauktais koris, izpelnoties skatītāju vislielāko atbalstu.

16. VI bērnu dienas centrā Mājas notika Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta Dundagas Mājas sasien kopā lielus un mazus 1. aktivitāte — komandas darbam biedrības cilvēkus trenēja Agnese Megne, Arodaģentūras vadītāja.

No 18. līdz 22. VI grupa novada iedzīvotāju devās 1. sadraudzības vizītē uz Žamberkas pašvaldību Čehijā.

20. VI Pitragā, Mārtiņsonos, ar ciema iedzīvotājiem tikās izpilddirektors V. Radelis, deputāts Aldons Zumbergs, Kolkas pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens un Dundadznieka redakcija.

Dundagas novada atbalsta biedrība (DNAB) sadarbībā ar Kurzemes nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centru Mazajā skolā rīkoja Dundagas NVO forumu.

Pils estrādē teātra grupa Līgo! rādīja Jēkaba Janševska komēdiju Precību viesulis.

Kolkā Jāņu ielīgošana ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem. 

Ap Jāņu laiku restaurēta un atjaunota pils atvērtā koka galerija.

26. un 27. VI notika Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta Dundagas Mājas sasien kopā lielus un mazus 2. aktivitāte — biedrības Mājas cilvēku pieredzes brauciens uz biedrībām Vidzemē.

30. VI Latvijas Piļu un muižu asociācijas Zemgales koordinatore Valija Barkovska braucienā pa Zemgales pilīm un muižām aicināja arī Dundagas pils direktori Baibu Dūdu un viņas komandu.

Jūlijā

No 29. VI līdz 3. VII Dundagas baptistu draudze rīkoja Vasaras Bībeles skolu bērniem.

2.un 3. VII Dundagas novadā Dienvidkorejas filmēšanas grupa veidoja sižetus populāriem korejiešu tūrisma raidījumiem  — TV raidījumu sērijai par tūrisma piedāvājumiem Latvijā.

No 3. līdz 5. VII desmito reizi notika novada atklātais šaha čempionāts Dundagas torņi.    

4. VII Dundagas baptistu draudze un Prieka Vēsts draudzes kristieši organizēja Ģimenes svētkus pils parkā.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Dundagas novadu pārstāvēja 7 kolektīvi: vidusskolas jauktais koris (Dace Šmite) un teātra sporta komanda (Vaira Kamara), Kultūras pils 2 deju kolektīvi (Dace Treinovska), Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris (Jānis Cirvelis), koklētāju ansamblis (Dzintra Tauniņa) un Ziemeļkurzemes kamerorķestris (Indra Sproģe), kurā spēlē arī 4 dundadznieki.

10. VII Mazirbē priecēja tikšanās ar dejotāju Viju Vētru un rakstnieci Noru Ikstenu.

18. VII svinēja Kolkasraga 975. jubileju.

No 18. līdz 19. VII Dundagā notika 34. Latvijas radioamatieru saiets.

No 18. līdz 25. VII pilī notika Vokālās mākslas vasaras laboratorija Izdziedi vasaru!, kur piedalījās arī 4 dundadznieki.

20. VII Kolkā sākās biedrības Zvejnieka dēls projekts Kolkas zvejnieka dēls, ko atbalstījis LR Kultūras ministrija un Kurzemes NVO atbalsta centrs.

24. VII izpilddirektors V. Radelis kopā ar žurnālisti Diānu Siliņu apciemoja tūļiniekus.

27. VII Dundagā norisēja pirmais Sklandraušu festivāls.

31. VII biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija konkursa kārtā ir ieguvusi tiesības arī nākamajā projektu finansēšanas periodā 2014.– 2020. gadam rīkot LEADER pieejas projektu konkursus Ziemeļkurzemes teritorijā.

Jūlijā Mazās skolas stadionā piegādātas un uzstādītas vingrošanas iekārtas. Tas bija viens no pašvaldības konkursā AVIP atbalstītajām aktivitātēm. Projektu bija iesniedzis jauniešu sporta klubs Dundaga.

Augustā

1. VIII notika Lībiešu svētki Mazirbē.

Pācē notrisinājās Daiņa Derkevica piemiņas kausa izcīņa volejbolā.

2. VIII Kolkas tautas namā Rīgas Jaunā teātra izrāde Ja tu esi sivēns.

Pie Šlīteres bākas 6. gadu pēc kārtas pulcējās dabas draugi uz Kukaiņu nakti.

2. VIII sākās biedrības Dundangas Sendienas projekts Krāsu mācības pamati, ko atbalstījis AVIP.

No 2. līdz 6. VIII notika Gregorikas dienas Mazirbes rekolekciju centrā.

No 6. līdz 15. VIII biedrības Randalist Mazirbē rīkoja mākslas plenēru Līvzeme 2015, kurā mākslinieki iemūžināja piekrastes cilvēkus un ainavas. Izstādi atklāja 15. VIII Lībiešu tautas namā.

8. VIII Sporta diena Vīdalē.

15. VIII Mazās skolas stadionā aizritēja sporta diena Dundaga sporto 2015.

16. VIII Pitraga Druvās vietējā baptistu draudze svinēja 125 gadu pastāvēšanu.

24. VIII Dnundagas novada atbalsta biedrības īstenotajā projektā Sadarbojies radoši, rīkojies — tu varēsi! notika Novada iedzīvotāju ideju darbnīca.

28. VIII Mazirbes skolas salidojums un 135. jubileja.

29. VIII Senās uguns nakts skrējiens Sirdspuksti jūrai no Dundagas līdz Kolkai, kur notiek pasākums ar Andra Ērgļa piedalīšanos, pēc tam balle.

Septembris

1. XI Zinību diena novada skolās.

3. IX Dundagas Mazās skolas iestāšanās eksāmenu Burtu skolā rīkoja bērnu dienas centrs Mājas, turpinās Borisa un Ināras Teterovu fonda atbalstītais projekts.

5. IX Dinsberga skolas salidojums.

Baibas Šuvcānes grāmatas Sauc par Vaidi manu ciemu atvēršanas svētki Kolkas tautas namā.

11. IX Kolkas tuatas namā dzejas dienas Rainim, Aspazijai — 150.

16. IX a/s Latvijas valsts meži biroja ēkas pamatos iemūrēja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ēku celtniecība uzsākta vasarā Dundagas parka aizsargjoslas teritorijā.

Rīgā, Swedbank centrālajā ēkā, sveica 50 dziesmu un deju svētku skolotājus stipendiātus, arī mūsu Daci Treinovsku.

19. IX Līvānos notika tikšanās pašvaldībām, kuru ģerboņus rotā kāds no putniem.

25. IX Olimpiskā diena Dundagā un Kolkā.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā gadskārtējā ekoskolu apbalvošanas ceremonijā bērnudārzs Kurzemīte saņēma diplomu, kas apliecināja, ka iestāde kļuvusi par ekoskolu. Kolkas pamatskola 10. reizi saņēma Zaļo karogu.

26. IX Dundagas vidusskolas 70. dzimšanas diena un salidojums, kurā skolotāja Iveta Kundecka saņēma izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles parakstītu Atzinības rakstu.

27. IX Somugru tautu festivāla diena Kolkā.

Septembra beigās Latvijas piļu un muižu asociācija rīkoja braucienu pa 16 Polijas un Vācijas pilīm un muižām. Tajā mācīties brauca arī Dundagas pils direktore Baiba Dūda.

Oktobris

1. X Borisa un Ināras Teterovu fonda projektā Dundagas bērnu dienas centrā Mājas sākas aktivitāte Gudrās ģimenēs laimīgi bērni, kurā pulcējas ap 10 māmiņām.

No 1. līdz 4. X Dānijas — Latvijas komiteja ciemojās Dānijā, Kēges komūnā.

Labiekārtojusi Kolkas katoļu baznīcas apkārtni, 4. X Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze svinēja baznīcas iesvētīšanas 18. gadadienu. Labiekārtošana veikta, pateicoties iespējai piedalīties pašvaldības konkursā AVIP un tajā saņemtajam finansiālajam atbalstam.

7. X Mazajā skolā skolēnus uz trim aizraujošām darbnīcām aicināja Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieces: Lauma Bērza, Līva Pugoviča un Anita Smeltere.

9. X Vīdales centrā atklāja informācijas stendu, pie skolas uzstādīja 3 pagatavotos solus, šūpoles, varēja aplūkot dobi ar klinšrozītēm. Tas viss noticis, pateicoties iespējai piedalīties pašvaldības konkursā AVIP. Šo iespēju izmantoja biedrība Visvīdale, un tā saņēma finansiālu atbalstu.

16. X Ancē LLF rīkoja Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusiju Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats, kur piedalījās arī mūsu novada ļaudis.

17. X sudraba karotītes saņēma 20 zēni un 23 meitenes — 2014. gadā novadā dzimušie un deklarētie bērni. Pirmoreiz 9 sudraba karotītēs ir gravējums Mazais kolcinieks.

21. X Dundagas bibliotēkā ar rakstnieku, literatūrzinātnieku un kultūras žurnālistu Arno Jundzi vispirms tikās vidusskolas 7. klašu, pēc tam 10.–12. klašu skolēni.

No 21. X vairākas trešdienas bērnudārzā Kurzemīte bērnus iepriecināja Talsu kinoloģiskā kluba terapijas ar suni praktizētājas ar saviem mīluļiem.

Pilī izrāde bērniem Puteklīša piedzīvojumi.

24. X Kolkā uzstājās Zane Jančevska ar programmu Dziesmu dance.  

 28. X Kolkas tautas namā notika avīzes Dundadznieks rīkota tikšanās ar iedzīvotājiem. Tajā līdztekus redaktoram A. Auziņam piedalījās domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Baiba Dūda, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldi Pinkenu un deputāts Ansis Roderts

30. X apritētu 85 gadi, kopš dzimusi izcila personība Dundagas un arī Latvijas kultūras dzīvē — Valentīna Bernāne. Viņu atceroties, Dundagas bibliotēkā iekārtota izstāde.

31. X, Krišjāņa Barona 180. jubilejā, Kubalu skola–muzejs ciemiņiem piedāvāja iepazīt dažas Dundagas apkaimē saklausītas tautas dziesmas un gardu cienastu.

Leģendu nakts Dundagas pilī.

Kopš oktobra vidusskolā norisinās dabaszinātņu projekts 5.–6. klašu skolēniem. To vada ķīmijas skolotājas Aija Pētersone, fizikas skolotāja Ilga Blumberga un bioloģijas skolotāja Lienīte Iesalniece.

Par domes piešķirtajiem 4000 € rotaļu laukuma izveidei oktobra beigās bērnudārza Kurzemīte pagalmā — daudzdzīvokļu māju pusē — uzstādīja pirmos rotaļlaukuma elementus.

Novembrī

2. XI Mazirbes bibliotēkā atklāja Vitas Zīvertes-Dribas fotogrāfiju izstādi Ieraudzīt brīnumu.

3. XI bērnudārzā Kurzemīte sirsnīgi atklāja jaunās grupiņas Sienāzītis glīti izremontētās telpas.

5. Xi pilī un Kolkas tautas namā interaktīvā izrāde Vilks.

11. Dundagā, Kolkā un Mazirbē svinēja Lāčplēša dienu.

12. XI Dundagas novadu apmeklēja Latvijas Republikas Valsts prezidents Raimonds

Vējonis un prezidenta kundze Iveta Vējone.

17. XI mūsu novadā svinēja Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Tajā novada domes Goda rakstu saņēma Vaira Kamara — par nozīmīgu un ilgstošu profesionālu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem kultūras jomā. Atzinības rakstus pasniedza Dzintrai Tauniņai, Baibai Šuvcānei, Unai Silai, biedrībai Visvīdale — Santai Naglai, Janīnai Grīnvaldei un Ingai Leistmanei, Alandai Pūliņai un Andrim Antmanim. Pateicības rakstus saņēma Aiga Ūdre, Agris Vansovičs, Inese Dāvidsone, Dundagas vidusskolas 9. b klase un  pirmsskolas izglītības iestāde Kurzemīte. Swedbank balvu saņēma Dundagas vidusskolas skolotāja Mārīte Pēterhofa.

18. XI baptistu baznīcā ekumenisks pateicības dievkalpojums.

21. XI Mazirbē notika Līvu karoga svētki.

No 23. līdz 27. IX Dundagas vidusskolas skolotājas Sandra Salceviča un Sandra Braže, kā arī skolēni — Agnese Bērzkalne, Adrians Beņislavskis, Kārlis Gerdiņš, Evelīna Ķiršakmene, Niklāvs Lazovatijs un Ernests Tropiņš — piedalījās starptautiskā Erasmus+ projektā Student Hanseatic League, kurā apguva un pilnveidoja zināšanas uzņēmējdarbībā.

25. XI Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas valde apstiprināja stratēģiju 2015.–2020. gadam. 

26. XI pēc novada Tūrisma un informācijas centra aicinājuma novadā viesojās žurnālisti no Neatkarīgās Rīta Avīzes, TVnet, Izglītības un Kultūras, Talsu Vēstīm, Ļubļu, kā arī neatkarīgā  žurnāliste un pārstāve no Skaisto skatu  aģentūras.

27. XI pilī Latvijas Piļu un muižu asociācijas 15 gadu jubilejai veltītā konference Kultūras un tūrisma sinerģija — ekonomiskās izaugsmes, sociālo pārmaiņu un labklājības virzītājspēks pulcēja vairāk nekā 100 dalībnieku.

Kolkas tautas namā dokumentālā filma Mans tēvs baņķieris.

Kultūras zīmi Latviskais mantojums šogad saņēma pitradznieks Andris Antmanis par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu, būvējot senos žogus.

Novembrī nobruģēja ietvi no Top! veikala līdz Ernesta Dinsberga ielai. Tajā ir jauns, Dundagā neredzēts bruģa veids no četru krāsu bruģakmeņiem. Tā kā tos var dažādi salikt, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas bērni skolotāju Lindas Celmas un Daces Čoderas vadībā modelēja rakstus. Bruģim izvēlējās Elēnas Ozoliņas piedāvāto darbu.

Decembrī

2. XII Dundagas bibliotēkā ar grāmatu No perfekcionisma uz mīlestību iepazīstināja tās autore, filozofe un geštaltterapeite Elīna Zelčāne.

4. XII Latvijas tūrisma forumā Jūrmalā mūsu pašvaldība no Tūrisma attīstības valsts aģentūras saņēma diplomu par veiksmīgu dalību Eiropas Komisijas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras EDEN konkursa Tūrisms un vietējā gastronomija nacionālajā atlases finālā.

Pēcpusdienā un vakarā Dundagas pilī rosījās kupls tirgotāju pulks, pagalmā iededza dižo egli, pagrabos savas prasmes varēja izmēģināt radošajās darbnīcās, kolonzālē aplūkot Ziemassvētku izstādi tirdziņu, bet noslēgumā visus lielajā zālē iepriecināja koncertprogramma Kluso nakšu pieskāriens.

5. XII Vīdalē cieminieki iededza eglīti un atklāja Ziemassvētku izstādi tirdziņu.

5. XII deju kolektīva Dun-dang senioru grupa un viņu draugi ar koncertprogrammu Ripo tvaika bānītis godam pilī nosvinēja 5 gadu jubileju.

6. XII Dundagas bibliotēkā ar atskatu uz Krāsu mācības pamatos tapušajiem darbiem un projekta vadītāju un dalībnieku uzrunām noslēdzās domē finansiāli atbalstītais projekts Krāsu mācības pamati.

9. XII Dundagas bibliotēkā interesenti tikās ar dzejnieci Maiju Laukmani.

10. XI ciema egles iedegšana Kolkā.

11. XII Viļņa Mitlera grāmatas Dundznik valad atvēršanas svētki Dundagas bibliotēkā.

12.XII Kolkas tautas namā Putnu balles koncerts. Kolkas un Mazirbes luterāņu baznīcās koncerts Silta sirds.

13. XII Dundagas baptistu draudze, piedaloties Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapam Pēterim Sproģim un krietnam ciemiņu pulkam, sirsnīgi nosvinēja sava dievnama 20. jubileju. Pitraga baptistu baznīcā koncerts Silta sirds.

Decembrī notika Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem Kolkā, Vīdalē, Kaļķos un Dundagā. Kaļķu Vārpniekos uz Ziemassvētku izstādi tirdziņu aicināja ciema iedzīvotāji un viņu draugi.

26. XII Kolkas tautas nama 60. un ansambļa Laula 15. jubileja.

Uz gadumiju pils ieeja uzmirdzēja spoža baltumā. Restauratori pabeiguši atjaunot pie pils durvīm iemūrētās akmens stēlas — vertikālas akmens plāksnes — ar bruņinieka (kreisajā pusē) un bīskapa (labajā pusē) tēliem. Saposta arī pavisam neliela daļa no jumta virs parādes durvīm līdz pagalma seguma virskārtai.

Novadā rosīgi darbojušies arī Dundagas pensionāru klubs Sendienas, Kolkas pensionāru klubs Sarma, invalīdu kopa Cerība, dažādas biedrības un klubi.

Apkopoja Diāna Siliņa

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com