Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atceroties divi tūkstoši četrpadsmito 16.01.2015. plkst. 11.28

Kamēr jaunais gads vēl tikai ieskrienas, apkopojam pērn piedzīvoto. Pārliecināmies, ka novadam tas bijis gana daudziem notikumiem bagāts, par ko sakām paldies visiem, kas dažādās norisēs pielikuši savu roku.

Janvārī

10. I ar ES Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai līdzfinansējumu pabeigti estrādes būvdarbi: uzbetonēta skatuve un estrādes grīda, uzstādīts un pieslēgts apgaismojums, izveidoti jauni gājēju celiņi.

11. I Kolkas pagasta iedzīvotājus uz tikšanos Mazirbē Lībiešu tautas namā aicina vēlētāju apvienība «Strādāsim kopā» un «Kopsolis».

24. I pils pagalmā un pagraba telpās notiek Barikāžu atceres dalībnieku godināšanas pasākums «Domā par Latviju. Piemini barikādes».

Februārī

2. II Kultūras darbinieku diena Talsos. Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus pasniedz pateicību novada Centrālās bibliotēkas  bibliotekārei Daigai Muželovskai par nozīmīgu ieguldījumu  Dundagas pagasta vēstures pētīšanā un 2. vietu starpnovadu pašvaldību publisko bibliotēku konkursā «Labākais novadpētnieks».

7.–9. II Ķīpsalā notiek «Balttour-2014», kurā piedalās arī Alanda Pūliņa, mūsu novada tūrisma organizatore.

11. II Kolkas tautas namā viesojas Latvijas labākie eifonija un tubas pasniedzēji Jānis Retenis, Jānis Pusplatis, arī Kolkas mūzikas skolas absolvents Raivis Māgurs. Notiek J. Reteņa pūšaminstrumentu meistarklase un kvarteta «Magic 4» koncerts.

14. II domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns Kolkas tautas namā tiekas ar ciema iedzīvotājiem.

15. II vidusskolā izcīna «Dundadznieku kausu 2014». To saņem komanda «Dundagas meži»: Una Sila, Didzis Kārkliņš, Krists Dambergs, Andris Reinfelds, Gundars un Kristaps Krūziņi.

19. II Ventspilī Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas «Stīgu instrumentu spēle» audzēkņu valsts konkursa II kārtā dundadzniece Annija Paula Heiberga (skolotāja Ieva Hermane) iegūst I pakāpes diplomu, un viņu izvirza valsts konkursa III kārtai Rīgā.

19. II notiek Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme.

20. II pilī interesenti klausās Anitas Vīksnas stāstītajā par Bagāto Mārtiņu.

21. II novadā otrreiz notiek pasākums «Kafija ar politiķiem»: domes deputāti ciemojas «Mazajā skolā» un «Lielajā skolā».

22. II pilī «Ghetto Games» ar biedrību «Kinopunkts» teju 100 novados, arī Dundagas pilī, rāda Latvijā lielākās ielu sporta un kultūras kustības «Ghetto Games» 2013. gada dokumentālo filmu.

23. II pilī izrāda Jāņa Jurkāna un Voldemāra Šoriņa «Dancis pa trim».

27. II pils salonā novada uzņēmējus kopā aicina projektu vadītāja Inga Pučure.

SIA «Līcis-93» Kolkas cehs starptautiskajā izstādē Maskavā «Prodexpo 2014» saņem divas zelta medaļas: vienu par 190 g «Rīgas šprotēm» un otru par 160 g šprotēm ar polimēra vāciņu.

Martā

1. III Kolkas tautas namā ievēl Kolkas ciema valdi.

1. III Talsu sporta namā līdztekus ar daudzām bijušā rajona komandām sporta spēļu ziemas posmā sacenšas arī Dundagas un Kolkas pagasta vienības. Dundagas dambretistiem Mārim un Mārcim Mitleriem un šahistiem Alnim Auziņam un Aldim Sīpolam 1. vieta.

6. III Mazirbes internātpamatskolā septiņu skolu teātra kopas un kupls viesu pulks svin desmito Teātra dienu.

6. III «Mazajā skolā» izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete tiekas ar novada skolotājiem.

7. III gadskārtējā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes un Zemgales novada skatē Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris Kolkas diriģenta Viestura Rēriha vadībā iegūst I pakāpes diplomu.

7. III domes priekšsēdētājs  Gunārs Laicāns un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Rita Langmane sveic 2014. gadā pirmo dzimušo bērniņu — Esteri Jansoni un viņas vecākus.

7. III Dundagas Mākslas un mūzikas skolā (DMMS) notiek ebru papīrmākslas radošā darbnīca. Pils mazajā zālē atklāj mākslinieces Irinas Trumpeles gleznu izstādi, kurā redzami arī darbi ebru tehnikā.

7. III Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» Dundagas filiālē notiek aizkustinošs konkurss «Dziesma manai paaudzei», kur «Grand Prix» saņem Andrejs Kolčs par dziesmu «Augu nakti pogo lakstīgala».

12. III pilī tikšanās ar rakstnieci un žurnālisti Daci Judinu un aktieri Andri Buli.

16. III Dundagā piemin leģionārus.

17. III DMMS audzēkņi Kristīne Emerberga un Kristers Burnevics (skolotājas Sandra Dadze un Dace Čodera) Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursā jaunākajā grupā iegūst I vietu.

22. III mazo vokālistu koncertā «Cālis un Gailis» par «Cāli» kļūst Keita Līga Klauberga, bet par «Gaili» — Daniēla Sanija Kokareviča.

22. III Talsos Jauniešu dienā «Iekāp citās kedās!» piedalās arī Dundagas vidusskolas jaunieši.

25. III Dundagā notiek komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.

26.III Talsos starpnovadu skolu jaukto koru skatē Daces Šmites vadītais Dundagas vidusskolas koris skolotājas iegūst I pakāpes diplomu un visaugstāko vērtējumu.

29. III Kolkas tautas namā priecē novada dziedošie talanti. Uzvar Andris Pūpolbergs ar dziesmu «Mēs ar tevi dejosim», Aiga Ūdre ar muzikālu minidrāmu «Es tevi mīlu» un Maestro Raimonds Pauls jeb Baiba Šuvcāne un Alla Pugačova jeb Irina Māgure ar dziesmu «Miljons sarkanu rožu».

Martā Dundagas vidusskola saņem Izglītības kvalitātes valsts dienesta atzinumu, ka mūsu vidusskola kā iestāde un visas tās programmas ir akreditētas uz maksimālo laiku — 6 gadiem.

Marta beigās Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ir reģistrēta Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība (DVAB). Tajā darbojas Dundagas vidusskolas padomes priekšsēdētāja Tamāra Kaudze, Ilona Znots–Znotiņš un Lāsma Zingnika.

10. III–7. IV publiski apspriež Dundagas novada «Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030. gadam» un «Attīstības programmas 2014.–2030. gadam» projektu.

Aprīlī

8.–11. IV bērnudārzs «Kurzemīte» svin ēkas 30. jubileju. 5. IV Dundagas pilī priecē novada dziedošie talanti. Skatītāju vislielākās simpātijas izpelnās Laine Šmite ar dziesmu «Savādā pasaule», Toms Zoss, Ģirts Jānbergs, Jānis Freibergs un Jānis Zadiņš ar Dona «Signālu» un Daniēla Sanija Kokareviča ar dziesmu «Ai, vanna!».

9. IV piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Dundaga» gadskārtējā biedru pilnsapulcē par tās valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēl Gunti Pirvitu. Uzņēmuma apgrozījums 2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, pieaudzis par 7 %, sasniedzot 2 077 128 €.

12. IV Mazirbē, Lībiešu tautas namā, notiek Līvu savienības pilnsapulce. Par savienības vadītāju atkārtoti ievēl Ievu Ernštreiti.

Pusnaktī no 18. uz 19. IV pie pils vārtiem nonāca dundadzniece, Latvijas čempione 100 km skriešanā Marta Zumberga un viņas brālis Miķelis. Maršrutu viņi bija sākuši 17. IV plkt. 20.14 no Brīvības pieminekļa.

20. IV Dundagas tirgus laukumā svin Lieldienas.

Ar 24. IV domes lēmumu publiskai apspriešanai nodod «Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2014.–2016. gadam» grozījumu 2. redakciju.

24. IV noslēdzas projekts, kurā Kolkas lībiešu grupa bija saņēmusi finansiālu atbalstu no fonda «Foundation for Endangered Languages» Anglijā lībiešu valodas un kultūrvēstures mācībām.

25. IV Dundagā viesojas Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, bet 28. IV — Inese Vaidere.

26. IV Talsu apriņķa deju kolektīvu skatē augstāko pakāpi iegūst senioru deju kolektīvs «Dun–dang», I pakāpi «Dun–dang» jauniešu kolektīvs. Dundagas un Valdemārpils jauktais koris izcīna I pakāpi jaukto koru skatē. Skatuves runas konkursā Kurzemes reģionā I pakāpes diploms 10. klases skolēnam Artim Znotam–Znotiņam (Inese Freimute). 

Maijā

3. V Popē Latvijas rogaininga čempionātā ģimeņu grupā 6 stundu skrējienā Guntaram Silam un viņa  jaunākajai meitai Mārai Elīzai Silai — I vieta!

4. V Rīgā, Melngalvju namā, prezidents Andris Bērziņš kluba Sendienas kopā turētājai Ainai Šleinerei pasniedz Atzinības krusta 2. pakāpes (sudraba) goda zīmi.

6.–11. V «Comenius» projekta «Izpētīsim Zemi kopā ar bērniem un palīdzēsim saglabāt to» Kolkas pamatskolas komanda — 3 skolotāji un 9 audzēkņi — pavada Turcijā.

10. un 11. V Pasaules migrējošo putnu dienās Kolkā pirmoreiz notiek «Putnu festivāls 2014».

17. V pilī Dundagas pensionāru klubs «Sendienas» svin 20. jubileju.

17. V pievakarē un 18. V iesākumā notiek Kubalu skolas–muzeja Muzeju nakts.

21. V notiek «Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2014.–2016. gadam» grozījumu 2. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. 

24. V LNT rāda a/s «Latvenergo» koncerna erudīcijas konkursa «eXperiments» finālu, kurā iekļuvusi arī Dundagas komanda «Melnā pantera»: skolotāja Ilga Blumberga, Elīza Gerdiņa, Patricija Stare, Kristīne Ralle, Loreta Bergmane, Ģirts Treinovskis un Rihards Hermanis. Dundadznieki pirmoreiz bijuši stiprākie Kurzemē un nonākuši finālā.

24. V notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

26. V pils lielajā zālē novada vadība godina labākos skolēnus un skolotājus, bet paši bērni un jaunieši iepriecina ar sirsnīgu koncertu.

29. V Vides dienu un reizē mācību gada noslēgumu Kolkas skolēni, skolotāji un vecāki sāk svinēt Kolkasragā ap plkst. 22.30 un beidz pēc pusnakts.

29. V «Mazajā skolā» pirmoreiz notiek neparasts koncerts — priekšnesumus bērniem sniedz viņu vecāki. To mērķtiecīgi rosinājusi  vidusskolas padomes priekšsēdētāja Tamāra Kaudze.

31. V mūsu novadā ciemojas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis, preses sekretāre Sanita Karpoviča un Kultūras ministrijas pārstāve Zanda Saulīte.

31. V atklāj biedrības «Kolkas makšķernieku klubs» (vadītājs Oskars Sproģis) labiekārtoto Zēņa dīķa apkārtni. Tas noticis ar ES Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālu atbalstu.

31. V un 1. VI notiek piektās Slīteres ceļotāju dienas.

Vidusskolas absolventes Lelde Bēķe, Rudīte Bērziņa, Madara Enzele, Terēza Lepere un Kristīne Ralle ir kļuvušas par Vītola fonda stipendiātēm. Stipendijas maksā SIA «Kurekss».

Jūnijā

1. VI Kolkā atklāj biedrības «Zītari» (vadītāja Aija Tarlapa) izveidoto aktīvās atpūtas laukumu visai ģimenei. Tas tapis ar ES Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

2.–13. VI Dundagas bērnu dienas centrā «Mājas» darbojas «Pūkpētnieku» klubiņš.

7. VI Kolkas tautas namā Rotari kluba mūzikas instrumentu projekta koncertā piedalās koklētāju ansamblis un pūtēju orķestris. Trīs gadus ilgušais projekts ļāvis abiem kolektīviem iegūt 15 725 dolāru vērtus mūzikas instrumentus. Liels paldies mūspusē labi pazīstamajam latvietim un lībietim, fotogrāfam un mūziķim, arī Rotari kluba «Dzintars» biedram Jānim Mednim!

10. VI Dundagas pils piedzīvo unikālu notikumu — tā kļūst par pirmo vietu, kur fotoizstādi «Pazīstami, mazpazīstami, man pazīstami portreti» atklāj Okupācijas muzeja Audiovizuālās krātuves vadītājs, kinorežisors un kinooperators Andrejs Edvīns Feldmanis.

12. VI atklāj Dundagas Veselības centrā uzbūvēto liftu, tas tapis ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības fonda atbalstu.

26. VI novada domē apstiprina «Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.–2020. gadam» un «Attīstības programmu 2014.–2020. gadam».

29. VI dome nolemj piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, nodrošinot katru mēnesi darbu 10 skolēniem.

29. VI–4. VII Latvijas Universitātes pētnieku un studentu grupa profesores Janīnas Kursītes vadībā dodas pa mūsu novadu, lai pētītu dzīvesstāstus un vietējās tradīcijas.

Jūlijā

1. VII biedrība «Domesnes» sadarbībā ar Kolkas pagasta pārvaldi un ar Rīgas brīvostas pārvaldes atbalstu rīko Kolkas bākas 130. jubileju.

4.–6. VII pilī notiek šaha sacensības «Dundagas torņi 2014».

7. VII Kolkā SIA «Kolkas ūdens un pilnsabiedrība Talsu partneri» paraksta būvdarbu līgumu «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā». Projektā paredzētos būvdarbus līdzfinansē ES Eiropas reģionālās attīstības fonds.

11. VII Mazirbes bibliotēkā tikšanās ar Lieni Svoku, grāmatas «Es un Dievs Bolīvijas džungļos» autori. Kolkas mūzikas skolas 20. jubileja un absolventu salidojums.

12. VII Jūras svētki Kolkā: atklāj pludmales volejbola laukumus, kas tapuši ar Kolkas sporta kluba, tā vadītāja Mārča Māgura centieniem un ES Eiropas zivsaimniecības fonda finansiālu atbalstu.. Šeit notiekošajā amatieru čempionāta pludmales volejbolā «Joker Beach Ball 2014» devītajā posmā uzvar M. Māgurs un Didzis Kārkliņš.

13. VII Kolkasraga stāvlaukumā ir viena no Latvijas autobūves goda apļa «Ar Latvijām pa Latviju» pieturas vietām. SIA «Kolkasrags» direktors Jānis Dambītis ir viens no šī goda apļa rīkotājiem Kurzemē.

14. VII sākas Dundagas novada atklātais čempionāts pludmales volejbolā.

19. VII Kolkas tautas namā svin Kolkas lībiešu grupas 25. jubileju.

19. VII Mazirbē, Lībiešu tautas namā, notiek Mākslas diena ar literārajiem lasījumiem, plenēra izstādes atklāšanu un grupas «Homo ludens» vasaras koncertu «Sklandrausis». Vienuviet var redzēt un dzirdēt Edvīnu Raupu, Astrīdu Ivasku, Jāni Rokpelni, Māru Zālīti, Liānu Langu, Margitu Gailīti, Ansi Sauku.

20. VII Dundagas luterāņu baznīcā Liliju svētki.

23. VII Dundagā noslēdzas «Barona taka».

Jūlija beigās Kultūras ministrijas projektu konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā «Iesaisties Kurzemē!» no 50 iesniegtajiem apstiprināti 18, arī mūsu novada biedrību ierosmes: Dundagas vidusskolas atbalsta biedrības projekts Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana» un biedrības «Randalist» projekts «Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā».

Dundagas Kultūras pils, piedaloties ES Lauku fonda LEADER projektā, iegūst fotoaparātu, videokameru un nolaižamu ekrānu, pagasta jauktajam korim jaunus, skaistus Ziemeļkurzemes tautastērpus, «Dun–dang» deju kolektīvam — tautastērpu elementus.

25. VII–2. VIII Mazirbē notiek lībiešu bērnu un jauniešu radošā vasaras nometne «Mierlinkizt 2014».

26. VII Frīdenbergu dzimta rīko salidojumu.

26. VII arī mūsu novadu skar «Labo pirātu reiss» — tūrisma portāla www.atputasbazes.lv tūrisma rallijs.

27.–30. VII pirmoreiz novadā, Mazirbes rekolekciju centrā, notiek Gregorikas dienas.

31. VII Dundagas «Mazās skolas» stadionā notiek gadskārtējais valsts sociālo aprūpes centru klientu sacensības «Klejojošais kauss 2014». 

Augustā

2. VIII Mazirbē svin Lībiešu svētkus.

5.–8. VIII Salacgrīvas novada GLOBE projekta vasaras mācību ekspedīcijā «Jaunie vides pētnieki aicina — iesaisties!» piedalās arī Dundagas vidusskolas skolēni skolotājas Lienītes Iesalnieces vadībā.

9. VIII Pācē 20. reizi pēc kārtas entuziasti piedalās «Daiņa Derkevica piemiņas kausa izcīņā volejbolā».

9.–23. VIII novadā notiek kapu svētki. Baptistu baznīcā notiek «Bērnu vasaras Bībeles skola».

16. VIII «Mazās skolas» stadionā notiek Sporta diena. Uzvar «8. b un draugi». Sporta diena Vīdalē.

20. un 21. VIII novada jaunieši Dundagas Brīvā laika centrā  pasākumā Jauniešu komandas neiespējamā misija» noskaidro, ko katrs spēj komandas darbā un biznesa vidē.

23. VIII biedrības «Dundangas «Sendienas»» seniores piedalās 5. nūjošanas festivālā Ventspilī.

23. VIII Kolkā pašvaldības rīkotajā «Rubeņa kausa izcīņā futbolā» uzvar komanda «Kolka Cool»: Janeks Bite, Edgars Dravnieks, Radovans Kevrelis, Oskars un Reinis Kučeri, Elvijs Muņķevics un Aigars Zvirbulis.

28. VIII domes sēdē atbalsta un piešķir finansējumu 5 projektiem konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». 

28. VIII dome apstiprina «Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam» grozījumus un izdod saistošos noteikumus nr. 10 «Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi».

28. un 29. VIII Latvijas Pašvaldību savienības delegācija, kurā ir arī Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne, Prāgā, Čehijā, piedalās Ķīnas investīciju un pašvaldību vadītāju forumā.

30. VIII Otrajā Baltijas baso pēdu ultramaratonā visgarākajā distancē, no Mazirbes līdz Rojai, 2. vietu kopvērtējumā vīru grupā izcīna Miķelis Zumbergs.

30. VIII mūsu novadā trešoreiz svin Senās uguns nakti. Stafetes skrējienā «Sirdspuksti jūrai» maršrutā Dundagas novada robeža–Dundaga–Mazirbe–Kolka piedalās ap 70 skrējēju, bet noslēgumā liedagā iepretim Kolkas tautas namam pulcējas ap 100 atbalstītāju. Mazirbē ierīko ielas apgaismojumu no skolas līdz Lībiešu tautas namam. Kolkā no «Delfīniem» līdz mini «Top!» veikalam ieklāj ietvi. Kolkas skolā remontē dabaszinātņu kabinetu. Dundagas vidusskolā remontē abas kāpņu telpas. «Mazajā skolā» remontē dziedāšanas kabinetu. Bērnudārzā «Kurzemīte »atjauno jumtu. Sētā atjauno piecas nojumes un smilšu kastes.

Septembrī

1.–5. IX Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un Kuldīgas novada attīstības aģentūras izstrādātajā pārrobežu projektā — mājražotāju mācības — mācās arī mūsu novada mājražotāji.

8. IX darbu sāk izpilddirektors Visvaldis Radelis.

14. IX Dundagā un Kolkā, pateicoties ielu vingrotāju vadītājam Dāvim Vērdiņam un aktīvistam Oskaram Skarbiniekam, novada iedzīvotāji var iesaistīties trešajā Latvijas Spēka dienā.

19. IX novada pašvaldības delegācija Pastendē piedalās 13. putnu pašvaldību salidojumā.

19. IX vakarā Kolkas mūzikas skolā uz sarunu dzejā un mūzikā «Sadedz savu balsi meklējot» pulcējas vairāk nekā 20 cilvēku.

23. IX vidusskolā svin Karoga svētkus, kura odziņa ir erudīcijas duelis Dundagas skola.

26. IX Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā notiek Olimpiskā diena.

27. IX «mājinieki» plaši svin Dundagas bērnu dienas centra «Mājas» 10. jubileju.

29. IX pirmoreiz tiekas novada Tūrisma attīstības konsultatīvā padome: Jānis Dambītis, Dženeta Marinska, Ansis Roderts, Dins Derkevics un Edgars Millers. Atbalstīts Dundagas novada Centrālās bibliotēkas iesniegtais projekts konkursā «Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās»: līdz gada beigām novada bibliotēkas saņem 54 grāmatu kolekciju.

Oktobrī

1. X Kolkas pamatskola saņem starptautisko Zaļā karoga balvu.

3. X novada skolotāji Kolkas tautas namā svin Skolotāju dienu.

4. X arī mūsu novadā vēl 12. Saeimu. No 3666 balsstiesīgajiem nobalso 2195 jeb 59,87%, kas ir par procentu vairāk nekā valstī kopumā.

10. X pilī uz radošo nedarbnīcu «Lai ko tu domā, domā citādi» aicina Līvu savienības priekšsēdētāja Ieva Ernštreite. Pasākumu vada inovāciju eksperte Vita Barkovska, kas kā izcila lektore iepazīta jau «Nākotnes spēlē».

11. X Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība rīko plašu un interesantu Ģimenes dienu.

17. X Pils ielā 6 atver 55. «Latvijas aptieku».

17. X pilī sirsnīgā pasākumā dundadznieku saimē uzņem novadā piedzimušos un deklarētos bērnus — 36 Dundagā un 4 Kolkā.

19.–22. X novada domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne piedalās pieredzes apmaiņā  Poznaņā. Tas notiek Latvijas Pašvaldību savienības projektā Lietpratīga pārvaldība un pašvaldību veiktspējas uzlabošana», kurā pieteikusies arī Dundagas pašvaldība.

25. X Dundagas pilī notiek Leģendu nakts.

28. X uzņēmēja Dženeta Marinska un TIC darbiniece Ance Remesa Igaunijā piedalās Radu tautu dienā.

31. X pilī koncertē māsas Legzdiņas.

31. X Dundagas invalīdu kopa «Cerība» svin 10. jubileju.

31. X īstenots ES Lauku fonda LEADER projekts, kurā izgatavotas skaistas durvju plāksnes zelta krāsā ar gravētiem burtiem pils telpām, pagalmā uzstādīts norāžu stabs un informācijas dēlis. Gatava pils mājas lapa.   

Novembrī

1. XI Sociālajam dienestam piedaloties biedrības «Ascendum» rīkotajā labdarības projektā »Garā pupa», Rīgā 30 trūcīgo ģimeņu bērni bez maksas apmeklē Latvijas Nacionālo bibliotēku, Nacionālo mākslas muzeju, Leļļu teātra izrādi, Rīgas Doma baznīcu un dodas ekskursijā pa Vecrīgu.

3.–7. XI Igaunijā notiek «Comenius + e-Twinning projekts WebBaltic», kurā piedalās vidusskolas angļu valodas skolotāja Sandra Salceviča, latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Freiverte un vairāki 9. klases skolēni.

7. XI pilī filma «Izlaiduma gads».

10. XI Mazirbē Lībiešu tautas namā tikšanās ar ilggadējo Latvijas Okupācijas muzeja darbinieci Dagniju Staško, kas tieši šajā datumā pirms 70 gadiem kopā ar savu ģimeni un citiem bēgļiem no Rojas devās uz Gotlandi.

11. XI Lāčplēša dienu svin Dundagā, Kolkā un Mazirbē.

14. XI Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā svinīgā pasākumā Ģimenes stipendiju uz diviem gadiem saņem Antmaņu ģimene no Pitraga.

16. XI Mazirbes līvu namā notiek Līvu karoga svētki. Ar ES Zivsaimniecības fonda atbalstu atjaunotajās 2. stāva telpās atklāj līvu kultūras mantojuma izstādi.

17. XI Valsts svētki Dundagas pilī. Dundagas novada domes atzinības un pateicības rakstus saņem labākie ļaudis, galveno pagodinājumu — Goda rakstu par mūža ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā — Dundagas vidusskolas skolotāja Ligita Ulmane.

18.–21. XI novada domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne piedalās pieredzes apmaiņā  Bergenā. Tas notiek Latvijas Pašvaldību savienības projektā «Lietpratīga pārvaldība un pašvaldību veiktspējas uzlabošana».

21. XI pilī notiek Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības seminārs par sadarbību piekrastes attīstības plānošanā.

21. XI Internātpamatskolā svin Mazirbes bibliotēkas 90. jubileju.

28. XI Ventspils Jaunrades namā Kurzemes Tūrisma asociācijas iedibinātās kvalitātes gada balvas pasniegšanas ceremonijā titulu «Dižā jauniešu mītne 2014» iegūst Dundagas pils jauniešu mītne. 

Decembrī

5. XII Dundagas centrā iedegas Lielā egle, pilī un tās pagalmā saimnieko mājražotāji un amatnieki, pilī darbojas radošās darbnīcas un ir apskatāma rokdarbnieku izstāde tirdziņš, un visu vainago Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra un dziedātājas Kristīnes Veismanes–Rezongas skaistais koncerts.

6. XII Kolkā filma «Izlaiduma gads», tikšanās ar radošo grupu.

10. XII Lielā egle iegaismojas Kolkā.

11. XII Lielā egle iedegas Mazirbē.

20. XII notiek Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem Kolkā, Vīdalē un Kaļķos. Kolkā koncertprogramma «Ziemas sirds» ar Ata Auzāna, Elizabetes Zagorskas un Jāņa Lemeža piedalīšanos.

21. XII pilī Ziemassvētku pasākums pirmsskolas bērniem. Saulgriežu pasākums Kolkas ragā.

23. XII pilī maskavietis Rubens Makarovs stāsta par savas dzimtas saknēm Dundagā.

31. XII Vecgada balle Dundagas pilī un Kolkas tautas namā. Abās vietās ir arī salūts!

Decembrī noslēdzas projekts, ko atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds, — pils barona vannas istabas interjera detaļu restaurācija un atjaunošana, kā arī projekts, kam līdzekļus piešķīrusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, — pils pagalma ieejas portāla saglabāšana. Izpētīta pils apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmas un radīts skiču projekts. Pabeigta DMMS vienas telpas vienkāršotā rekonstrukcija.

Apkopoja Diāna Siliņa Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com