Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Var pieteikties platību maksājumiem. Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt arī pa tālruni 07.04.2020. plkst. 13.37

No gada 8. aprīļa līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.


Zvejas atļaujas (licences) zvejniekiem izsniegs pašvaldības 07.04.2020. plkst. 13.20

Otrdien, 7. aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta (MK) trīs noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos. Grozījumi paredz pašvaldībām tiesības izsniegt zvejniekiem zvejas atļauju (licenci) kā arī zvejas žurnālu (gadījumos, kad zvejas dati netiek reģistrēti elektroniski) zvejas veikšanai iekšējos ūdeņos (tostarp privātos ūdeņos) un jūras piekrastē.


Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas pakalpojumi pandēmijas laikā 07.04.2020. plkst. 13.07

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā pandēmijasl likā uz laiku ir pārtraukti ambulatorie un plānveida pakalpojumu. Taču ne visi pakalpojumi ir pārtraukti.


Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference 07.04.2020. plkst. 11.36

Žanete Bergmane ar zinātniski pētniecisko darbu «Āra klases veidošanas nepieciešamība Dundagas vidusskolā» (vadītāja Inese Freimute) valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguvusi III pakāpi!


Pārdod nekustamos īpašumus 07.04.2020. plkst. 09.26

Novada pašvaldība 8. maijā pārdod nekustamos īpašumus «Pāces iela 2A», «Liepu iela 5», «Jauntūļi» un «Lauciņi 1» dz. 13.


2020. gada marta «Dundadznieks» 07.04.2020. plkst. 09.11

Iznācis 2020. gada marta «Dundadznieks». Gaidiet to drīzumā pastkastītēs vai lasiet internetā!Attālinātās mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās Mākslas un mūzikas skolā 03.04.2020. plkst. 15.00

16. martā saņēmām norādes no Latvijas Nacionālā kultūras centra, ka saskaņā ar grozījumiem 12. marta Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» Dundagas Mākslas un mūzikas skolā ir jānodrošina attālinātais mācību process profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslā, mūzikā un dejā.


Aptauja un iesniegums par pusdienu piegādi bērniem mājās 03.04.2020. plkst. 14.37

Aicinām vecākus, kuru bērniem nepieciešama pusdienu piegāde mājās, aizpildīt iesnieguma anketu!


Pašvaldība nodrošinās ar pusdienām bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm 03.04.2020. plkst. 13.18

Dundagas novada Dome 2. aprīļa ārkārtas sēdē nolēma ārkārtējās situācijas laikā uz attālināto mācību laiku nodrošināt ar pusdienām dzīvesvietā skolēnus un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus no maznodrošinātām, trūcīgām un  daudzbērnu ģimenēm.


Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 03.04.2020. plkst. 11.56

Dundagas novada pašvaldība no 2020. gada 27. aprīļa līdz 27. maijam izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».


Iznomā nekustamā īpašuma daļu 02.04.2020. plkst. 15.00

Dundagas novada pašvaldība 30.04.2020. plkst. 13.15 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā rīko nomas tiesību rakstisku izsoli nekustamajam īpašumam «Brīvības iela 1a», kadastra numurs 8850 020 0179, kadastra apzīmējums 8850 020 0179, aptuvenā platība ir 0,2169 ha. Izsoles nosacītā nomas maksa — 120,00 € gadā.


Domes ārkārtas sēde 02.04.2020. plkst. 13.04

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums» 64.1. punktu domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2020.gada 2. aprīlī plkst.16.10 ārkārtas domes sēdi Nr. 6.


1 2 3 4 ... 288