Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - plānošana

Ziņas / Kurzemes plānošanas reģionam ievēlēta jauna Attīstības padome
Ziņas / Plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņas / Konsultācijas par teritorijas plānošanu un zemes izmantošanu
Ziņas / Aktualizēts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums
Ziņas / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Ziņas / Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 3. redakcija
Ziņas / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Ziņas / Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakcija nodota publiskajai apspriešanai
Notikumi / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Ziņas / Noslēgusies Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana
Ziņas / Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu
Ziņas / Paziņojums par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu
Ziņas / Izstrādā Jūras telpisko plānojumu
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā «Krūmiņi»
Ziņas / Kurzemes pašvaldību pārstāvji iepazīst kaimiņvalstu pieredzi
Ziņas / Piekrastes pašvaldību tikšanās Dundagā
Ziņas / Uzsākta Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana
Ziņas / Kādam būt mūsdienīgam Lībiešu krastam?
Ziņas / Apstiprināti Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi
Ziņas / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija
Ziņas / Apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma
Notikumi / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas un Vides pārskata projekta Publiskās apspriešanas sanāksme
Ziņas / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
Ziņas / Publiskajai apspriešanai nodots Vides pārskata projekts
Ziņas / Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam
Ziņas /
Ziņas / Novada plānošanas dokumenta izstrāde
Notikumi / Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas sapulce Kolkā
Notikumi / Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas sapulce Dundagā
Ziņas / Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030. gadam un Attīstības programmas 2014.–2020. gadam projektu publiskā apspriešana
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Steķi»
Ziņas / Mainīta publiskās apspriešanas vieta
Notikumi / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sanāksme
Ziņas / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana
Ziņas / Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni