Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - līdzdalība

Ziņas / Publiskā apspriede par lokālplānojumu vēja parka „Valpene” ierīkošanas 1. redakcijas projektu
Ziņas / Tikšanās Dundagā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību
Ziņas / Sanāksme ar vides ekspertiem par Valpenes vēja parku
Ziņas / Pils parka ainavu apsaimniekošanas plāna publiskā apspriede
Ziņas / Uzzini par gaidāmajām izmaiņām daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā!
Ziņas / Aicina uz iedzīvotāju tikšanos
Ziņas /
Ziņas / Apkaimes inciatīvu darbnīca Dundagā
Ziņas / Apspriež vēja elektrostaciju parka «Valpene» iespējamo izveides vietu
Ziņas / Vēja elektrostaciju parka būvniecības sabiedriskā apspriešana
Ziņas / Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu publiskā apspriešana
Ziņas / Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu vēja elektrostaciju parka būvniecībai
Ziņas / Plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku
Ziņas / Jūlijā notiks jaunā Talsu novada attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu sanāksmes
Ziņas / Priekšlikumu sniegšana vēja elektrostaciju parka būvniecībai Baltijas jūrā
Ziņas / Nekustamā īpašuma «Lojas» detālplānojuma publiskā apspriešana
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņas / Kūdras ieguves paplašināšana kūdras atradnē «Piltenes purvs»
Ziņas / Publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija
Ziņas / Pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
Ziņas / Koku ciršana Anstrupes kapos
Ziņas / Koku ciršana Jaundundagas kapos
Ziņas /
Ziņas / Aicina strādāt pašvaldības komisijās
Ziņas / Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Aicina strādāt pašvaldības komisijās
Ziņas / Biedrība «Mājas» atver jaunas telpas
Ziņas / Atjaunināts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums
Ziņas / Izsludināta pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Lauku ceļu atjaunošana
Ziņas / Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 5. redakcija
Ziņas / Sabdagu kapos plāno cirst kokus
Ziņas / Alakstes kapos plāno cirst kokus
Ziņas / Košraga kapos plāno cirst kokus
Ziņas / Mazirbes kapos plāno cirst kokus
Ziņas / Pāces kapos plāno cirst kokus
Ziņas / Notikusi sanāksme par a/s «Latvenergo» radiotorņa būvniecību
Ziņas / Sanāksmes par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem protokols
Ziņas / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Ziņas / Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 4. redakcija
Ziņas / Tikšanās un atvērtā diskusija «Kāda būs Mazirbes internātpamatskolas nākotne?»
Ziņas / Pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats
Notikumi / Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā
Ziņas / Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā
Ziņas / Aktualizēts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums
Ziņas / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Ziņas / Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 3. redakcija
Ziņas / Lauku ceļu atjaunošana
Ziņas / Pirmais jauniešu forums Dundagas novadā
Ziņas / Mācīsimies aust celaines!
Ziņas / Izstrādās Dundagas novada teritorijas plānojuma 3. redakciju
Ziņas / Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā
Ziņas / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Ziņas / Spēle jauniešiem «Izproti savu pašvaldību»
Ziņas / Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakcija nodota publiskajai apspriešanai
Ziņas / Izproti savu pašvaldību!
Ziņas / Sociālās integrācijas valsts aģentūras informatīvā diena
Ziņas / Rotaļlaukums Stacijas dārzā
Ziņas / Iedvesmas avots
Ziņas / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Nolemts pilnveidot teritorijas plānojuma 1. redakciju
Ziņas / Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem
Ziņas / Pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats
Ziņas / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Noslēgusies Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana
Ziņas / Sēklu un stādu dāvinājums novada ģimenēm
Ziņas / Sanāksme uzņēmējiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
Ziņas / Dundagas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana
Ziņas / Aptauja par pakalpojumiem invalīdiem
Ziņas / Saistošo noteikumu «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība» projekts
Ziņas / Forums «Nevalstisko organizāciju tehnoloģiju laikmets»
Ziņas / Aicinām uz semināru «Katra māja dzīvo dārzā! Iedvesmojies un dari!»
Ziņas / Kā veidojas un kā mazināt ūdens patēriņa starpību?
Ziņas / Jaunas ielas Dundagā
Ziņas / Dundagā jauna iela – Bānīša iela
Ziņas / Jaunas adreses Dundagā un Pācē
Ziņas / Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ziņas / Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības
Ziņas / Kolkas katoļu dievnamam top jauna grīda
Ziņas / Informatīvā tikšanās vecākiem, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
Ziņas / Dundagas novada atbalsta biedrības projekts iekļuvis «If» Drošības fonda finālā
Ziņas / Pieteicieties māju energoefektivitātes uzlabošanai!
Ziņas / Izmaiņas autobusa atiešanas laikos un maršrutos
Ziņas / Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecību
Ziņas / Papildus atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti
Ziņas / Detālplānojuma «Krūmiņi» apstiprināšana
Ziņas / Ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Ziņas / Skaistāko Latvijas lauku saimniecību konkurss
Ziņas / Pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats
Ziņas / Papildu pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti
Ziņas / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Detālplānojuma «Krūmiņi» sanāksme
Ziņas / Iznomā nekustamā īpašuma daļas Saules ielā 16, Dundagā
Ziņas / Detālplānojuma «Krūmiņi» publiskā apspriešana
Ziņas / Piesaki savu talku!
Ziņas / Lauku ceļu atjaunošana
Ziņas / Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu
Ziņas / Ministru kabineta noteikumu projekta «Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» sabiedriskā apspriešana
Notikumi / Kolkas tautas namā sapulce par jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
Ziņas / Aptaujas par apgaismojumu rezultāti
Ziņas / Aptauja par apgaismojumu
Ziņas / Kolkas bākas ansamblis iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā
Ziņas / Paziņojums par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu
Ziņas / Aicina apspriest Jūras telpiskā plānojuma 1. redakciju
Ziņas / Dundagā piešķirti jauni vietvārdi
Ziņas / Iedzīvinām savu ideju!
Ziņas / Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas 2015.–2020.gadam sabiedriskā apspriešana
Ziņas / Grozīti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Ziņas / Dundagā darbu sācis Valsts vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ziņas / Precizēts novērtējuma ziņojums «Jaunkalnu» karjera paplašināšanai
Ziņas / Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
Ziņas / Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne
Ziņas / Šūpoles pie Ēvažu dabas takas
Ziņas /
Ziņas / Vīdalē
Ziņas / Rotaļaukumam būt!
Ziņas / Sabiedriskā apspriešana
Ziņas / Apspriedīsimies par lauku ceļu atjaunošanas darbiem!
Ziņas / Pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats
Ziņas / Projekts «Krāsu mācības pamati»
Ziņas / Dundagas novada NVO forums aizvadīts
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā «Krūmiņi»
Ziņas / Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā
Ziņas / Kolkas pareizticīgo kapos jācērt koki
Ziņas / Izvērtēs konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» pieteikumus
Ziņas / Izstrādās aizsargjoslas projektus 13 kultūras pieminekļiem
Ziņas / Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Ziņas / Arī šogad izsludinās konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Slīteres nacionālajam parkam jauns likums
Ziņas /
Ziņas / Pētījuma «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana»» semināri
Ziņas / Jauniešu līdzdalība un aktīvas rīcības iespējas vietējā sabiedrībā
Ziņas / Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai
Ziņas / Stāvlaukums pašu spēkiem daudzdzīvokļu mājai
Ziņas / Aicinām uz sarunu!
Ziņas / Domes sēde
Ziņas / Pētījums par Vietējās rīcības grupas stratēģijas izvērtējumu
Ziņas / Nodoms pagarināt aizliegumu novadā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus
Ziņas / Uzsākta Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana
Ziņas / «Dundagas dīķis» apstiprināts kā oficiāls vietvārds
Ziņas / Izsludināta pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Ziņas / Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektu īstenošanai2014. gadā
Ziņas / Apstiprināti Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi
Ziņas / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija
Ziņas / Pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats
Ziņas / Apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma
Ziņas / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana
Ziņas / Lielā talka novadā
Ziņas / Publiskajai apspriešanai nodots Vides pārskata projekts
Ziņas / Lielā talka nāk!
Ziņas / Kā sauksim ielu?
Ziņas / Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam
Ziņas / Aicina jauniešu praksē Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņos
Ziņas / Nodibināta Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība
Notikumi / Lielā talka
Notikumi / Talsos biedrības «Kurzemes NVO atbalsta centrs» ikgadējā biedru kopsapulce
Ziņas / Aicinām strādāt vēlēšanu iecirkņu komisijās
Ziņas / Publiskā apspriešana Kolkā
Ziņas / Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030. gadam un Attīstības programmas 2014.–2020. gadam projektu publiskā apspriešana
Ziņas / Dundagā samazināsies kultūras pieminekļu aizsargjoslas
Ziņas / Seminārs dabas izglītībā
Ziņas / Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme
Ziņas / Jauns atkritumu apglabāšanas tarifs
Ziņas / Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni
Ziņas / Kultūras pieminekļu aizsargjoslas
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu
Ziņas / Novada plānošanas dokumenta izstrāde
Ziņas / Plānošanas darbnīcu rezultāti
Ziņas / Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Steķi»
Ziņas / Apspriešanai nodots Slīteres nacionālā parka likumprojekts
Ziņas / Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana
Ziņas / Mainīta publiskās apspriešanas vieta
Notikumi / Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas sapulce Kolkā
Notikumi / Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas projektu publiskās apspriešanas sapulce Dundagā