Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - iepirkums

Iepirkumi / DNP 2020/12. Tilta Pils ielā, Dundagā rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
Iepirkumi / DNP 2020/11. Asfalta seguma atjaunošana Pils ielā un Saules ielā Dundagā
Iepirkumi / DNP 2020/10. Dundagas vidusskolas ēkas Saules ielā 8 apkures sistēmas rekonstrukcija
Iepirkumi / DNP 2020/9_1. Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņa (atkārtots iepirkums)
Iepirkumi / DNP 2020/8. Ēkas «Zītari» jumta seguma maiņa
Iepirkumi / DNP 2020/7. Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņa
Iepirkumi / DNP 2020/6. Grupas telpu remonts PII «Kurzemīte»
Iepirkumi / DNP 2020/5. Asfalta seguma atjaunošana
Iepirkumi / DNP 2020/4. Kompaktās apvidus klases automašīnas noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem
Iepirkumi / DNP 2020/3. Mūzikas instrumentu piegāde
Iepirkumi / DNP 2020/2. Mikroautobusa noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem
Iepirkumi / DNP 2020/1. Multifunkcionālas velo trases izbūve
Iepirkumi / DNP 2019/21. Dundagas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un SIVN izstrāde
Iepirkumi / DNP 2019/20. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Dundagas vidusskolas izglītojamiem
Iepirkumi / DNP 2019/19. Lauku grants ceļu pārbūves uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā 2. kārta
Iepirkumi / DNP 2018/29. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / DNP 2018/28. Dundagas vidusskolas sporta garderobes pārbūve
Iepirkumi / DNP 2018/26. Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Lībiešu saieta namam Kolkā
Iepirkumi / DNP 2018/25. 1 m garas malkas piegāde un sakraušana Dundagas vidusskolas ēkai Saules ielā 8
Iepirkumi / DNP 2018/24. Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Lībiešu saieta namam Kolkā
Iepirkumi / Pirmskolas izglītības iestādes Dundagā ēkas jumta vienkāršotā renovācija