Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - iepirkums

Iepirkumi / DNPz 2021/19. Pasūtītāja iepirktās malkas zāģēšana un sakraušana Dundagas vidusskolas vajadzībām
Iepirkumi / DNPz 2021/18. Ūdensapgādes tīkla pagarināšana Upes ielā, Dundagā
Iepirkumi / Dnpz-2021-17. Asfalta seguma bedrīšu un plaisu remonts
Iepirkumi / DNPz 2021/16. Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā
Iepirkumi / DNPz 2021/15. Malkas zāģēšana un sakraušana Dundagas novada pašvaldības iestādēm
Iepirkumi / DNPz 2021/14. Būvuzraudzība Pils ielas tilta Dundagā pārbūvei
Iepirkumi / DNPz 2021/13. Dundagas pils telpas nr. 39 vienkāršota atjaunošana
Iepirkumi / DNPz 2021/12. Tualetes ēkas uzstādīšana un inženiertīklu ierīkošana un pieslēgšana
Iepirkumi / DNP 2021/4. Pils ielas tilta Dundagā pārbūve
Iepirkumi / DNPz 2021/11. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un pieslēgšana esošajai kanalizācijas sistēmai
Iepirkumi / DNPz 2021/10. Elektroapgādes (iekšējā) rekonstrukcija Dundagas vidusskolā, projekta dokumentācijas izstrāde
Iepirkumi / DNPz 2021/9. Siltummezgla un apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde
Iepirkumi / DNPz 2021/8. Mežizstrādes pakalpojumi
Iepirkumi /
Iepirkumi / DNP 2021/3. Asfalta seguma atjaunošana Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2021/7. Zāģmateriālu sagatavošana pašvaldības vajadzībām
Iepirkumi / DNP 2021/2. Vasaras estrādes pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu
Iepirkumi / DNPz 2021/3. Mājturības kabineta remonts Dundagas vidusskolā
Iepirkumi / DNPz 2021/2. Baltijas jūras krasta teritorijas kopšana Dundagas novadā
Iepirkumi / DNP 2021/1. Apkures kokskaidu granulu iegāde un piegāde
Iepirkumi / DNP 2020/13. Kolkas Lībiešu saieta nama pastāvīgās ekspozīcijas dizaina projekta izstrāde un tā īstenošana
Iepirkumi / DNP 2020/15. Transporta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzturēšanai
Iepirkumi / DNP 2020/14. Mikroautobusa noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem
Iepirkumi / DNP 2020/12. Tilta Pils ielā, Dundagā rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
Iepirkumi / DNP 2020/11. Asfalta seguma atjaunošana Pils ielā un Saules ielā Dundagā
Iepirkumi / DNP 2020/10. Dundagas vidusskolas ēkas Saules ielā 8 apkures sistēmas rekonstrukcija
Iepirkumi / DNP 2020/9_1. Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņa (atkārtots iepirkums)
Iepirkumi / DNP 2020/8. Ēkas «Zītari» jumta seguma maiņa
Iepirkumi / DNP 2020/7. Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņa
Iepirkumi / DNP 2020/6. Grupas telpu remonts PII «Kurzemīte»
Iepirkumi / DNP 2020/5. Asfalta seguma atjaunošana
Iepirkumi / DNP 2020/4. Kompaktās apvidus klases automašīnas noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem
Iepirkumi / DNP 2020/3. Mūzikas instrumentu piegāde
Iepirkumi / DNP 2020/2. Mikroautobusa noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem
Iepirkumi / DNP 2020/1. Multifunkcionālas velo trases izbūve
Iepirkumi / DNP 2019/21. Dundagas novada teritorijas plānojuma grafiskās daļas un SIVN izstrāde
Iepirkumi / DNP 2019/20. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Dundagas vidusskolas izglītojamiem
Iepirkumi / DNP 2019/19. Lauku grants ceļu pārbūves uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā 2. kārta
Iepirkumi / DNP 2018/29. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / DNP 2018/28. Dundagas vidusskolas sporta garderobes pārbūve
Iepirkumi / DNP 2018/26. Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Lībiešu saieta namam Kolkā
Iepirkumi / DNP 2018/25. 1 m garas malkas piegāde un sakraušana Dundagas vidusskolas ēkai Saules ielā 8
Iepirkumi / DNP 2018/24. Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Lībiešu saieta namam Kolkā
Iepirkumi / Pirmskolas izglītības iestādes Dundagā ēkas jumta vienkāršotā renovācija