Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - draudze

Ziņas / Dundagas evaņģēliski luteriskās draudzes diena
Ziņas / Ziemassvētki Mazirbes ev. lut. draudzē
Ziņas / Dundagā īstenots projekts «Bībeles teksts – vides mākslas objekts Dundagā»
Ziņas / Bībeles teksts – vides mākslas objekts Dundagā
Ziņas / Svētku dievkalpojums
Ziņas / Būvprojekts Dundagas luterāņu baznīcas torņa atjaunošanai
Ziņas / Kapusvētki Dundagas mācītāja kalpošanas vietā
Ziņas / Baznīcu nakts
Ziņas / Mazirbē seminārs «Dvēseles antropoloģija»
Ziņas / Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena
Ziņas / Ziemassvētku priekšvakars Dundagas luterāņu baznīcā
Ziņas / Kapu svētki Dundagas un Kolkas pagastā
Ziņas / Gaisma Dundagas luterāņu baznīcā
Ziņas / Baznīcu nakts 2021
Ziņas / Ziemassvētku dievkalpojumi
Ziņas / Svētku laika dievkalpojumi Kolkas katoļu baznīcā
Ziņas / Dundagas luterāņu baznīcas torņa atjaunošana
Ziņas / Īstenots projekts Kolkas katoļu draudzē
Ziņas / Ģipkas baznīcai 160 gadu
Ziņas / Kapu svētki Kolkā un Vaidē
Ziņas / Izstāde «Ģipkas baznīcas stāsts»
Ziņas / Kapusvētki Mazirbes ev. lut. draudzē
Ziņas / Kapusvētki Dundagas ev. lut. draudzē
Ziņas / Dundagas luterāņu baznīcā jauns zvans
Ziņas / Ziemassvētki Ģipkas luterāņu baznīcā
Ziņas / Darbi Kolkas katoļu baznīcā — lai saglabātu un aizsargātu
Ziņas / Kapu svētki Vaidē un Kolkā
Ziņas / Kapusvētki novada kapsētās
Ziņas / Baznīcu nakts Kolkas katoļu baznīcā
Ziņas / Koncerts Ģipkas baznīcā
Ziņas / Lieldienu dievkalpojumi novadā
Ziņas / Svētku dievkalpojumi Dundagā, Mazirbē un Ģipkā
Ziņas / Ziemassvētki Kolkas baznīcās
Ziņas / Labdarības dievkalpojums un koncerts Kolkas katoļu baznīcā
Ziņas / Baznīcas torņa gailis – kultūras piemineklis
Notikumi /
Ziņas / Restaurēts Dundagas luterāņu baznīcas kanceles durvju 18. gs. krāsojums
Ziņas / Labdarības koncerts Ģipkā
Ziņas / Kapusvētki Dundagas pagasta kapsētās
Ziņas / Simtgades svētceļojuma dalībnieki Kolkā un Mazirbē
Ziņas / Baznīcu nakts
Ziņas /
Ziņas / Lieldienas Kolkas pareizticīgo baznīcā
Ziņas / Dievkalpojums Kolkas pareizticīgo baznīcā
Ziņas / Svētku dievkalpojumi
Ziņas / Kolkas luterāņu dievnamam jauns grīdas celiņš
Ziņas / Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda
Ziņas / Dundagas luterāņu baznīcā pabeigta grīdas flīzēšana
Ziņas / Kolkas katoļu baznīcas iesvētīšanas 20 gadu jubileja
Ziņas / Baznīcu nakts 2017
Ziņas / Lieldienu dievkalpojumi
Ziņas / Pagarināta pieteikšanās dalībai Baznīcu naktī
Ziņas / Dievkalpojumi Ziemassvētkos
Ziņas / Aicina draudzes pieteikties nākamā gada baznīcu naktij
Ziņas / Aizlūgums Dundagas pareizticīgo baznīcā
Ziņas / Gregorikas dienas Mazirbē izskanējušas
Ziņas / Dievkalpojums Kolkas pareizticīgo baznīcā
Ziņas / Baznīcu nakts
Notikumi / Dundagas luterāņu baznīcas 250 gadu jubilejas svinības
Ziņas / Kokles skan Latvijai
Ziņas / Lieldienu dievkalpojumi
Ziņas / Dievišķā liturģija Kolkas pareizticīgo baznīcā
Ziņas / Baptistu dievnamam — 20
Ziņas / Adventā un Ziemsvētkos
Ziņas / Dievkalpojums Kolkas pareizticīgo baznīcā
Galerijas / Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne
Ziņas / Aizlūgums Kolkas pareizticīgo kapos
Ziņas / Luterāņu baznīcā restaurē logus
Ziņas / Gregorikas dienas Mazirbē
Ziņas / Atskats uz «Baznīcu nakti»
Ziņas / Baznīcu nakts Dundagā
Ziņas / Baznīcu nakts aicina!
Ziņas / Dievišķā liturģija Kolkas pareizticīgo baznīcā
Ziņas / Baznīcu nakts
Ziņas / Lieldienu laika dievkalpojumi
Ziņas / Dievišķā liturģija Kolkas Pareizticīgo baznīcā
Notikumi / Dundagā dievkalpojums draudzē «Prieka vēsts»
Notikumi / Dundagā dievkalpojums draudzē «Prieka vēsts»
Notikumi / Ziemassvētku pasākums ģimenēm ar bērniem Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums ar bērnu sagatavotu programmu Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas baptistu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Kolkas katoļu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas katoļu draudzē
Notikumi / Dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā
Notikumi / Dievkalpojums Dundagas luterāņu baznīcā
Ziņas / Dievkalpojumi Ziemassvētku laikā
Ziņas / Dievišķā liturģija Kolkas pareizticīgo baznīcā
Notikumi / Dundagas luterāņu baznīcā ekumenisks dievkalpojums
Ziņas / Pasākumi Kolkas baznīcās 24. VIII
Notikumi / Kolkā Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudzē V.E. Liepājas bīskapa Viktora Stulpina vizitācija un Svētā mise
Notikumi / Aizlūgums Kolkas pareizticīgo kapos
Notikumi / Kolkas Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīcā Dievišķā liturģija
Ziņas / XXII Gregorikas dienas Mazirbē
Ziņas / «Vieta, kur stāvēt!» — ziedojumu akcija luterāņu baznīcas grīdas segumam
Ziņas / Lilliju izstāde Dundagas ev. lut. baznīcā
Notikumi / Dundagas ev. lut. baznīcā liliju izstādes atklāšana
Ziņas / Ziedojumu akcija «Vieta, kur stāvēt!»
Ziņas / Dievkalpojumi Lieldienu laikā
Ziņas / Pieminot mūžībā aizgājušos
Ziņas / Kuldīgas «Rāte» Dundagā