Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - darbs

Ziņas / Mākslas un mūzikas skola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā
Ziņas / Dundagas pils meklē gidus
Ziņas / Aicina darbā Kolkas pasta nodaļā
Ziņas / Izsludina atklātu konkursu uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu
Ziņas / SIA «Mērsraga ūdens» valdes locekļa amata konkurss
Ziņas / Izsludina atklātu konkursu uz vakanto Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu
Ziņas / Pagarināts pieteikšanās termiņš darbam vēlēšanu komisijā
Ziņas / Aicina darbā kultūras pasākumu organizatoru
Ziņas / Aicina darboties novada vēlēšanu komisijā
Ziņas / Aicina darbā sētnieku
Ziņas / Aicina darbā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
Ziņas / Nodokļa atvieglojums vecākiem par vasaras brīvlaikā strādājošiem bērniem saglabājas
Ziņas / Šodien sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā
Ziņas / Aicina darbā sporta skolotāju
Ziņas / Aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņos
Ziņas / Algoti pagaidu sabiedriskie darbi – atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu
Ziņas / Acina darbā juriskonsultu
Ziņas / Aicina darbā medicīnas māsu
Ziņas / Aicinām pieteikties vēlēšanu komisijā
Ziņas / Aicina darbā Kaļķu bibliotēkas vadītāju
Ziņas / Acina darbā bibliotekāru
Ziņas / Meklējam labāko kolēģi!
Ziņas /
Ziņas /
Ziņas /
Ziņas /
Ziņas / Meklējam labākos kolēģus!
Ziņas / Aicina strādāt pašvaldības komisijās
Ziņas /
Ziņas /
Ziņas /
Ziņas / Aicina darbā izpilddirektora vietnieku
Ziņas / Aicina strādāt vēlēšanu komisijā
Ziņas / Aicina darbā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
Ziņas / Aicina darbā juriskonsultu
Ziņas / Aicina darbā projektu vadītāju
Ziņas / Aicina pieteikties Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja vakancei
Ziņas / Aicina strādāt pašvaldības komisijās
Ziņas / Aicina darbā nekustamā īpašuma nodokļa administratoru
Ziņas / E-pieteikums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai vairs nav jāapliecina ar elektronisko parakstu
Ziņas / Aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā Kubalu skolā-muzejā
Ziņas / Aicina strādāt bāriņtiesā
Ziņas / PII «Kurzemīte» aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā
Ziņas / Konkursa uz SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» valdes locekļa amatu
Ziņas / Dundagas vidusskola aicina darbā sētnieku, dārznieku
Ziņas / Kolkas pamatskola aicina darbā sētnieku un remonstrādnieku
Ziņas / Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» aicina darbā medicīnas māsu
Ziņas / Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju
Ziņas /
Ziņas / Aicina darbā aprūpētāju
Ziņas / Aicina darbā juriskonsultu
Ziņas / Dundagas vidusskola aicina darbā sētnieku dārznieku
Ziņas / Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju
Ziņas / Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā
Ziņas / Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāju
Ziņas / Aicina darbā skolotājus
Ziņas / Pils meklē gidus
Ziņas / Karjeras dienas darba meklētājiem
Ziņas / Aicina darbā projektu vadītāju
Ziņas / Aicina strādāt vēlēšanu iecirkņu komisijās
Ziņas / Pašvaldība aicina strādāt bāriņtiesā
Ziņas / Aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu
Ziņas / Aicina darbā nekustamā īpašuma nodokļa administratoru
Ziņas / Aicina darbā lietvedi
Ziņas / Aicina darbā sporta darba organizatoru
Ziņas / Aicina pieteikties darbam Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā
Ziņas / Aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
Ziņas / Aicina darbā mūzikas skolotāju
Ziņas / Aicina darbā Būvvaldes vadītāju
Ziņas / Aicina darbā būvinspektoru
Ziņas / «Kultūras pils» aicina darbā saimniecības pārzini
Ziņas / Janita Valtere turpinās darbu izpilddirektores amatā
Ziņas / Aicina darbā projektu vadītāju
Ziņas / Darba sludinājums
Ziņas / Aicina darbā būvinspektoru
Ziņas / Aicina darbā Kubalu skolas-muzeja vadītāju
Ziņas / Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā
Ziņas / Aicina darbā aprūpētāju
Ziņas / Aicina darbā sociālo pedagogu
Ziņas / Aicina darbā skolas direktoru
Ziņas / Aicina darbā juriskonsultu
Ziņas / Aicina darbā finansistu
Ziņas / Aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru
Ziņas / Aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā
Ziņas / Aicina darbā speciālistu jaunatnes un tautas jaunrades lietās
Ziņas / Izpilldirektora maiņa
Ziņas / Aicina darbā būvinspektoru
Ziņas / Kubalu skola–muzejs aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomās
Ziņas / Aicina darbā Būvvaldes vadītāju
Ziņas / Aicina darbā projektu vadītāju
Ziņas / Aicina darbā projektu vadītāju
Ziņas / Skolēnu darbs vasarā
Ziņas / Vakanču gadatirgus Ventspilī
Ziņas / Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāju
Ziņas / Aicina darbā iecirkņu vēlēšanu komisijās
Ziņas / Aicina darbā santehniķi
Ziņas / Aicina darbā aprūpētāju
Ziņas / Sākusies ziemas uzņemšana «Jauniešu garantijas» bezmaksas mācībām
Ziņas / Aicina darbā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju
Ziņas / Aicina darbā pašvaldības policijā
Ziņas / Aicina darbā izpilddirektora vietnieku
Ziņas / Darba devēji, piesakieties subsidēto darbavietu izveidei!
Ziņas / Aicina darbā būvinspektoru
Ziņas / Aicina darbā zemes lietu speciālistu
Ziņas / Aicina pieteikties pašvaldības kapitālsabiedrības «Ziemeļkurzeme» valdes locekļa amatam
Ziņas / Aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru
Ziņas / Lauksaimnieku darba tirgus Talsos
Ziņas / Aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru
Ziņas / Aicina pieteikties pašvaldības kapitālsabiedrības «Kolkas ūdens» valdes locekļa amatam
Ziņas / Aicina darbā sociālo pedagogu
Ziņas / Aicina darbā būvinspektoru
Ziņas / Aicina darbā pirmsskolas pedagogus
Ziņas / Muzejs aicina darbā
Ziņas / Aicina darbā sociālo darbinieku
Ziņas / Aicina darbā projektu vadītāju
Ziņas / Muzejs aicina darbā
Ziņas / Kubalu skola-muzejs aicina darbā
Ziņas / Dundagas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku audzināšanas darbā
Ziņas / Aicina pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu amatiem
Ziņas / Vecākiem un bērniem par darbu vasaras mēnešos
Ziņas / Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
Ziņas / Aicina jauniešu praksē Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņos
Ziņas / Aicinām strādāt vēlēšanu iecirkņu komisijās
Ziņas / Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku
Ziņas / Aicina darbā sociālo darbinieku Kolkā