Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - cenu aptauja

Iepirkumi / DNPz 2021/19. Pasūtītāja iepirktās malkas zāģēšana un sakraušana Dundagas vidusskolas vajadzībām
Iepirkumi / DNPz 2021/18. Ūdensapgādes tīkla pagarināšana Upes ielā, Dundagā
Iepirkumi / Dnpz-2021-17. Asfalta seguma bedrīšu un plaisu remonts
Iepirkumi / DNPz 2021/16. Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā
Iepirkumi / DNPz 2021/15. Malkas zāģēšana un sakraušana Dundagas novada pašvaldības iestādēm
Iepirkumi / DNPz 2021/14. Būvuzraudzība Pils ielas tilta Dundagā pārbūvei
Iepirkumi / DNPz 2021/13. Dundagas pils telpas nr. 39 vienkāršota atjaunošana
Iepirkumi / DNPz 2021/12. Tualetes ēkas uzstādīšana un inženiertīklu ierīkošana un pieslēgšana
Iepirkumi / DNPz 2021/11. Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un pieslēgšana esošajai kanalizācijas sistēmai
Iepirkumi / DNPz 2021/10. Elektroapgādes (iekšējā) rekonstrukcija Dundagas vidusskolā, projekta dokumentācijas izstrāde
Iepirkumi / DNPz 2021/9. Siltummezgla un apkures sistēmas rekonstrukcijas projekta dokumentācijas izstrāde
Iepirkumi / DNPz 2021/8. Mežizstrādes pakalpojumi
Iepirkumi /
Iepirkumi / DNPz 2021/7. Zāģmateriālu sagatavošana pašvaldības vajadzībām
Iepirkumi / DNPz 2021/6. 1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei
Iepirkumi / DNPz 2021/5. Būvprojekta «Tilta Pils ielā, Dundagā pārbūve» ekspertīze
Iepirkumi / DNPz 2021/4. Mežizstrādes pakalpojumi Dundagas novadā
Iepirkumi / DNPz 2021/3. Mājturības kabineta remonts Dundagas vidusskolā
Iepirkumi / DNPz 2021/2. Baltijas jūras krasta teritorijas kopšana Dundagas novadā
Iepirkumi / DNPz 2021/1. Metodiskā kabineta un gaiteņa remonts PII «Kurzemīte»
Iepirkumi / DNPz 2020/46. Autoceļa «Tautas nams – Jūrskola – Zembahi» pārbūves būvprojekta izstrāde
Iepirkumi / DNPz 2020/45. Ielu apgaismojuma ierīkošana Bānīša ielā, Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2020/44. Autoceļa «Tautas nams – Jūrskola – Zembahi» pārbūves būvprojekta izstrāde
Iepirkumi / DNPz 2020/43. Tirgus laukuma labiekārtošanas darbi Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2020/42. Apkures katla piegāde un uzstādīšana
Iepirkumi / DNPz 2020/41. Tualetes ēkas uzstādīšana un inženiertīklu ierīkošana un pieslēgšana
Ziņas /
Iepirkumi / DNPz 2020/40. Pirmā stāva gaiteņa remonts Pils ielā 6, Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2020/39. Kabineta remonts Dundagas vidusskolā
Iepirkumi / DNPz 2020/38. Telpu pārbūve Mazirbes bibliotēkas vajadzībām
Ziņas /
Iepirkumi / DNPz 2020/37. Gaiteņa remonts Dundagas vidusskolas ēkā Saules ielā 8
Iepirkumi / DNPz 2020/36. Ielu apgaismojuma ierīkošana Vīdales un Šlīteres ielā, Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2020/35. Grīdas seguma maiņa Dundagas vidusskolas divām telpām
Iepirkumi / DNPz 2020/34. Būvuzraudzība apkures sistēmas rekonstrukcijai Saules ielā 8 Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2020/33. Gājēju ietves seguma maiņa Maija ielā Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2020/32. Administratīvās ēkas Pils ielā 5 fasādes daļas remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/30. Dundagas pils katlu mājas dušas un tualetes telpu remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/28. Malkas zāģēšana Dundagas novada pašvaldības iestādēm
Iepirkumi / DNPz 2020/27. Būvprojekta izstrāde tilta Pils ielā, Dundagā rekonstrukcijai
Iepirkumi / DNPz 2020/26. Malkas zāģēšana un sakraušana Dundagas novada pašvaldības iestādēm
Iepirkumi / DNPz 2020/25. Būvuzraudzības pakalpojums Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņai
Iepirkumi / DNPz 2020/24. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / DNPz 2020/23. Būvuzraudzība ēkas «Zītari» jumta seguma maiņai
Iepirkumi / DNPz 2020/22. Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā
Iepirkumi / DNPz 2020/21. Būvuzraudzība ēkas «Zītari» jumta seguma maiņa
Iepirkumi / DNPz 2020/20. SIA «Dundagas veselības centrs» otrā stāva telpas nr. 33 remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/19. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / DNPz 2020/18. Dundagas pils garderobes iekārtas izgatavošana un uzstādīšana
Iepirkumi / DNPz 2020/17. Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Dundagas pils vajadzībām
Iepirkumi / DNPz 2020/16. 1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei
Iepirkumi / DNPz 2020/15. Asfalta seguma atjaunošana gājēju celiņiem
Iepirkumi / DNPz 2020/14. Telpu remonts Dundagas vidusskolas ēkā Saules ielā 8
Iepirkumi / DNPz 2020/12. PII «Rūķītis» ēkas un saimnieciskā bloka pamata virszemes daļas remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/13. Kolkas pamatskolas ēdamzāles remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/11. PII «Rūķītis» grupiņas ģērbtuves un trauku mazgātuves remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/10. Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Dundagas pils vajadzībām
Iepirkumi / DNPz 2020/9. Dundagas pils garderobes iekārtas izgatavošana un uzstādīšana
Iepirkumi / DNPz 2020/7. Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā
Iepirkumi / DNPz 2020/8. 1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei
Iepirkumi / DNPz 2020/6. Dundagas pils četru logu restaurācija
Iepirkumi / DNPz 2020/5. Asfalta seguma bedrīšu un plaisu remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/4. Drupinātas grants iegāde Dundagas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem
Iepirkumi / DNPz 2019/3. Dundagas pils četru logu restaurācija
Iepirkumi / DNPz 2020/2. Baltijas jūras pludmales joslas kopšana Dundagas novadā
Iepirkumi / DNPz 2020/1. Apauguma novākšana gar autoceļu Silkalēji – Dūmeles kapi
Iepirkumi / DNPz 2019/29. Dundagas pils telpu pārbūve ēdināšanas pakalpojuma izveidei
Iepirkumi / DNPz 2019/28. Katlu mājas skursteņa remonts
Iepirkumi / DNPz 2019/27. Būvuzraudzība projektam «Lauku grants ceļu pārbūves uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā 2. kārta»
Iepirkumi / DNPz 2019/26. Apkures ierīkošana Bānīša ielā 4, Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2019/25. Būvuzraudzība projektam «Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā» 2. kārta
Iepirkumi / DNPz 2019/24. Sniega attīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/23. Siltumtrases izbūve Bānīša ielā 4, Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/22. Projekta izstrāde multifunkcionālajai velo trasei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/21. Sniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/18. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/19. Projekta izstrāde multifunkcionālai velotrasei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/17. Būvprojekta izstrāde «Zītaru» ēkas pārbūvei Kolkā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/15. SIA «Dundagas veselības centrs» otrā stāva telpu remonts, telpa Nr.36
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/14. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/11. Juridiskie pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/10. Tualetes ēkas iegāde
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/9. Vecākās grupas telpas remonts bērnudārzā «Rūķītis» Kolkā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/7. Būvuzraudzība vieglas koka konstrukcijas gājēju tilta izbūvei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/8. Būvuzraudzība vieglas koka konstrukcijas gājēju tilta izbūvei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/6. Ielas apgaismojums Ernesta Dinsberga ielā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/5. Ielas apgaismojums Dakterlejas ielā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/4. Biedrības «Māja» telpu remonts pielāgošana Dundagas vidusskolā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/3. Lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola remonts Kolkas pamatskolā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/2. Klases remonts Mazās skolas ēkā Dundagas vidusskolā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/1. Gaiteņa remonts Dundagas vidusskolā