Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - cenu aptauja

Iepirkumi / DNPz 2020/33. Gājēju ietves seguma maiņa Maija ielā Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2020/32. Administratīvās ēkas Pils ielā 5 fasādes daļas remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/30. Dundagas pils katlu mājas dušas un tualetes telpu remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/28. Malkas zāģēšana Dundagas novada pašvaldības iestādēm
Iepirkumi / DNPz 2020/27. Būvprojekta izstrāde tilta Pils ielā, Dundagā rekonstrukcijai
Iepirkumi / DNPz 2020/26. Malkas zāģēšana un sakraušana Dundagas novada pašvaldības iestādēm
Iepirkumi / DNPz 2020/25. Būvuzraudzības pakalpojums Dundagas vidusskolas ēkas jumta seguma maiņai
Iepirkumi / DNPz 2020/24. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / DNPz 2020/23. Būvuzraudzība ēkas «Zītari» jumta seguma maiņai
Iepirkumi / DNPz 2020/22. Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā
Iepirkumi / DNPz 2020/21. Būvuzraudzība ēkas «Zītari» jumta seguma maiņa
Iepirkumi / DNPz 2020/20. SIA «Dundagas veselības centrs» otrā stāva telpas nr. 33 remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/19. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / DNPz 2020/18. Dundagas pils garderobes iekārtas izgatavošana un uzstādīšana
Iepirkumi / DNPz 2020/17. Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Dundagas pils vajadzībām
Iepirkumi / DNPz 2020/16. 1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei
Iepirkumi / DNPz 2020/15. Asfalta seguma atjaunošana gājēju celiņiem
Iepirkumi / DNPz 2020/14. Telpu remonts Dundagas vidusskolas ēkā Saules ielā 8
Iepirkumi / DNPz 2020/12. PII «Rūķītis» ēkas un saimnieciskā bloka pamata virszemes daļas remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/13. Kolkas pamatskolas ēdamzāles remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/11. PII «Rūķītis» grupiņas ģērbtuves un trauku mazgātuves remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/10. Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana Dundagas pils vajadzībām
Iepirkumi / DNPz 2020/9. Dundagas pils garderobes iekārtas izgatavošana un uzstādīšana
Iepirkumi / DNPz 2020/7. Ceļa klātnes greiderēšana Dundagas pagastā
Iepirkumi / DNPz 2020/8. 1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei
Iepirkumi / DNPz 2020/6. Dundagas pils četru logu restaurācija
Iepirkumi / DNPz 2020/5. Asfalta seguma bedrīšu un plaisu remonts
Iepirkumi / DNPz 2020/4. Drupinātas grants iegāde Dundagas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbiem
Iepirkumi / DNPz 2019/3. Dundagas pils četru logu restaurācija
Iepirkumi / DNPz 2020/2. Baltijas jūras pludmales joslas kopšana Dundagas novadā
Iepirkumi / DNPz 2020/1. Apauguma novākšana gar autoceļu Silkalēji – Dūmeles kapi
Iepirkumi / DNPz 2019/29. Dundagas pils telpu pārbūve ēdināšanas pakalpojuma izveidei
Iepirkumi / DNPz 2019/28. Katlu mājas skursteņa remonts
Iepirkumi / DNPz 2019/27. Būvuzraudzība projektam «Lauku grants ceļu pārbūves uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā 2. kārta»
Iepirkumi / DNPz 2019/26. Apkures ierīkošana Bānīša ielā 4, Dundagā
Iepirkumi / DNPz 2019/25. Būvuzraudzība projektam «Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā» 2. kārta
Iepirkumi / DNPz 2019/24. Sniega attīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/23. Siltumtrases izbūve Bānīša ielā 4, Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/22. Projekta izstrāde multifunkcionālajai velo trasei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/21. Sniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/18. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/19. Projekta izstrāde multifunkcionālai velotrasei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/17. Būvprojekta izstrāde «Zītaru» ēkas pārbūvei Kolkā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/15. SIA «Dundagas veselības centrs» otrā stāva telpu remonts, telpa Nr.36
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/14. Revidenta pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/11. Juridiskie pakalpojumi Dundagas novada pašvaldībai
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/10. Tualetes ēkas iegāde
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/9. Vecākās grupas telpas remonts bērnudārzā «Rūķītis» Kolkā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/7. Būvuzraudzība vieglas koka konstrukcijas gājēju tilta izbūvei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/8. Būvuzraudzība vieglas koka konstrukcijas gājēju tilta izbūvei Dundagā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/6. Ielas apgaismojums Ernesta Dinsberga ielā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/5. Ielas apgaismojums Dakterlejas ielā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/4. Biedrības «Māja» telpu remonts pielāgošana Dundagas vidusskolā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/3. Lietus ūdens sistēmas nomaiņa, cokola remonts Kolkas pamatskolā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/2. Klases remonts Mazās skolas ēkā Dundagas vidusskolā
Iepirkumi / Cenu aptauja DNPz 2019/1. Gaiteņa remonts Dundagas vidusskolā